Методична робота

2011 - 2012 н. р.
Добромильський освітній округ Старосамбірського району започаткований на основі Установчої угоди 7 грудня 2007 року з метою забезпечення учням системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної освіти в межах округу, координації навчально-виховних заходів, що входять до нього, використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

Юридично округ оформлений рішенням XX сесії Старосамбірської районної ради Львівської області V скликання № 268 від 16 травня 2008 року, відповідно до якого дано згоду на створення округу з 01 вересня 2008 року. Це створило правові та практичні можливості для реального реформування освітньої діяльності на базі школи та округи. Адже питання реформування освіти у сільській місцевості особливе, і турбує воно сьогодні багатьох. Як правило, усі реформи останніх десятиліть були мало результативними  або призводили до багатьох небажаних наслідків. А в нашому краї з певних соціально-економічних причин більшість сільських шкіл не в змозі забезпечити рівний доступ до якісної освіти, а вчителі не мають належних умов, а, отже залишається низькою результативність праці. У зв’язку з цим абсолютно обґрунтовано виникла ідея і потреба в організації освітнього округу та реалізації освітньої політики в школі на принципово новій основі.

Досвід розвинутих країн, дослідження фахівців в даній сфері є підтвердженням того, що консолідація діяльності та взаємопідтримки шкіл на базі освітніх округів є дієвим чинником покращення якості освітніх послуг. Ми розглядаємо наш округ не лише як територіальне утворення, але як потужну матеріально-технічну навчально-методичну базу, як висококваліфікований кадровий потенціал Добромильської школи насамперед, від чого громади міста та шкіл - суб’єктів округу отримають новий якісний стан освітніх послуг.

На час початку функціонування округу були наявними головні передумови його виникнення, а саме:
- демографічні процеси в місті та навколишніх селах, пов’язані із динамікою кількості населення, його структурою за статтю, віком, рівнем народжуваності та смертності;
- місцеві особливості;
- необхідність організації профільного навчання;
- використання можливостей Добромильської ЗСШ I-III для забезпечення та реалізації поглибленого вивчення окремих предметів.

 Суб’єктами Добромильського локального освітнього округу є 11 шкіл з наступною кількістю учнів, станом на 5 вересня 2011 р.:
 • Добромильська ЗСШ I-III ступенів-   456
 • Нижанковицька ЗСШ I-III ступенів-  190
 • Боневицька ЗСШ I-II ступенів-            46
 • Княжпільська ЗСШ I-II ступенів-        43
 • Мігівська ЗСШ I-II ступенів-               42
 • П’ятницька ЗСШ I-II ступенів-            76
 • Тернавська ЗСШ I-II ступенів-            71
 • Солянуватська ЗСШ I-II ступенів-      31
 • Трушевицька ЗСШ I-II ступенів-        14
 • Губицька ЗСШ I ступеня-                    11
 •  Кропивницька ЗСШ I ступеня-            9

Карта Добромильського округу

 

Географічне розміщення шкіл округу дозволяє ефективно використати потенційні можливості опорної школи в плані доїзду дітей на навчання за програмою «Шкільний автобус». З 01 січня 2009 року ця програма на базі округу почне функціонувати, оскільки опорна школа отримала шкільний автобус, розробила маршрут його руху, погодила з відділом освіти та очікує фінансового забезпечення.

 

Освітні послуги опорної школи суб’єкта округу полягає в організації та проведенні лабораторних робіт з фізики, хімії, біології для учнів шкіл округу. З 01 вересня 2008 року працює факультатив з інформатики для учнів 8-9 класів окружних шкіл з метою підготовки до профільного навчання.

 

Однією із головних перспектив округу є організація профільного навчання, створення умов для диференціації та індивідуалізації, врахування і забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів у тій сфері, з якою в них пов'язаний вибір майбутньої професії, є головною метою профільного навчання.

 

Перехід до здійснення профільного навчання є однією із складових частин рівного доступу до якісної освіти  та передбачає розв’язання таких основних завдань:
- створення в школі умов для суттєвої диференціації змісту освіти старшокласників;
- забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів;
- задоволення потреб учнів, відповідно до їх здібностей.

 

Профільні напрями визначено за результатами анкетування, проведеного діагностування і шляхом реальної оцінки можливостей навчально-методичного забезпечення окремих курсів. Саме це є важливою умовою реалізації Концепції профільного навчання.


Школа впродовж кількох десятків років проводить поглиблене вивчення математики на паралелі 8-11 класів за окремою навчальною програмою та навчальним планом.


На перспективу визначено наступні профілі: гуманітарний (історія), інформаційно-технологічний (інформатика і математика). Цьому передує допрофільна підготовка через курси за вибором і предметні курси, інформаційна робота, тобто організоване ознайомлення учнів 8-9 (особливо 9) класів, їх батьків із можливостями опорної школи. Допрофільна підготовка забезпечується за рахунок годин варіативної частини навчального плану опорної школи.


Добромильська ЗСШ  I-III ст. як опорна володіє потенційним кадровим персоналом чисельністю 60 чол., кожен з яких має відповідну фахову освіту та працює за її профілем.


Методична робота в окрузі базується на організації, плануванні та проведенні заходів наступними методичними об’єднаннями, розподіленими за структурою та формами роботи на:

 

1.    Міжшкільні (окружні) методоб’єднання:
- української мови та літератури;
- світової літератури;
- німецької мови;
- англійської мови;
- історії та правознавства;
- математики;
- географії;
- фізики;
- хімії та біології;
- трудового навчання;
-основ здоров’я;
- початкових класів по паралелях.
-педагогів- організаторів.

2.    Внутрішкільні методоб’єднання:

- класних керівників.

3.    Районні методоб’єднання:
- образотворчого мистецтва;
- християнської етики;
- музики;
- фізичної культури.

 

В окрузі є достатня дидактична база для оволодіння учнями програмового матеріалу з переважаючої більшості предметів начального плану, особливо з фізики, інформатики, хімії, біології, іноземних мов, трудового навчання, музики.
В сучасних умовах окрім перелічених, система роботи суб’єктів Добромильського освітнього округу базується на наступних напрямах:

- обмін інформацією і досвідом через роботу методичних об’єднань;
- залучення учнів шкіл округу до проведення лабораторних робіт з фізики, хімії, біології;
- заняття в комп’ютерних класах;
- спортивні змагання з різних видів спорту (згідно плану);
- використання дидактичної бази опорної школи;
- використання шкільного автобуса;
- співпраця з вузами, зокрема, з Київським Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, котрий впродовж двох останніх років відкрив у
Добромильський ЗСШ I-III ст. курси довузівської підготовки, а у 2008-2009 н.р. реорганізував їх у підготовче відділення із ЗНО для учнів цілого району;
- співпраця із МАН .

 

Суб’єктами Добромильського освітнього округу являються

 

№ з/п 
Назва суб'єкту Добромильського освітнього округу
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
Добромильська ЗСШ I-III ступенів, м. Добромиль

Нижанковицька ЗСШ I-III ступенів, смт. Нижанковичі

Боневицька ЗСШ I-II ступенів, с. Боневичі

Княжпільська ЗСШ I-II ступенів, с. Княжпіль

Мігівська ЗСШ I-II ступенів, с. Мігово

П'ятницька ЗСШ I-II ступенів, с. П'ятниця

Тернавська ЗСШ I-II ступенів, с. Тернава

Солянуватська ЗСШ I-II ступенів, с. Солянуватка

Губицька ЗСШ I ступеня, с.Губичі

Кропивницька ЗСШ I ступеня, с. Кропивник

Добромильська ДУ, м. Добромиль

Добромильська Допоміжна школа - інтернат, м. Добромиль

Добромильський Будинок школяра, м. Добромиль

Добромильський професійний ліцей, м. Добромиль

Добромильська музична школа, м. Добромиль

Добромильська міська дитяча та доросла бібліотека, м. Добромиль

Добромильська номерна лікарня, м. Добромиль

Добромильський будинок "Просвіта", м. Добромиль

 

Опорним закладом освітнього округу визначено Добромильську ЗСШ І-ІІІ ст., виходячи із забезпеченості кваліфікованими педагогічними кадрами, сучасної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, а також враховуючи зручне розташування.

 

Науково-методична проблема, над якою працюють вчителі Добромильської ЗСШ I-III ступенів:


Індивідуалізація як необхідна науково-обґрунтована умова вдосконалення навчально-виховного процесу


Нові орієнтації й цінності сучасної освіти обумовили необхідність розуміти учня як індивідуальну дійсність і як індивідуальну можливість.


Пригадаємо, що індивідуальним у людині називають те особливе, що вирізняє її з-поміж інших людей, а індивідуальністю - яскраво виражену сукупність ознак, властивих окремій людині, які закладені природою або набуті нею в індивідуальному досвіді. Особливими можуть бути інтелектуальні, вольові, моральні, соціальні та інші риси особистості. До індивідуальних особливостей відноситься своєрідність сприймання, мислення, пам'яті, уяви, інтересів, нахилів, здібностей та інше. Вона значною мірою обумовлює процес засвоєння знань, формування всіх якостей особистості.


Глибоке знання індивідуальних особливостей учня необхідне для вирішення двох завдань, взаємопов'язаних між собою:
1) індивідуалізації - підтримки і розвитку одиничного, особливого, своєрідного як потенціалу особистості;
2) соціалізації - адаптації у соціальному середовищі і са-мореалізації особистості в ньому.


Індивідуалізація навчання - це система засобів, яка сприяє усвідомленню учнем своїх сильних і слабких можливостей навчання, підтримці і розвитку самобутності з метою самостійного вибору власних смислів навчання. Індивідуалізація сприяє розвитку самосвідомості, самостійності й відповідальності.


Педагогічна підтримка полягає у спільному з учнем визначенні його інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем), які заважають йому досягати позитивних результатів у навчанні (О.С.Газман).

 

Підґрунтям педагогічної підтримки є взаємини рівноправності, рівноцінності, поваги й довір'я між учителем і учнем.


Індивідуалізація передбачає:
1) індивідуально орієнтовану допомогу учням в усвідомленні власних потреб, інтересів, цілей навчання;
2) створення умов для вільної реалізації завданих природою здібностей і можливостей;
3) підтримку школяра у творчому самовтіленні;
4) підтримку учня у рефлексії.


Методична рада

Гадевич Микола Миколайович – голова методичної ради, вчитель фізики

 

Члени методичної ради:


1.    Габрей О. М. – вчитель української мови і літератури
2.    Турко О. Ф. – вчитель початкових класів
3.    Гелюта Г. М. -  вчитель світової літератури
4.    Мрачинська О. С. – вчитель англійської мови
5.    Долгун О. Р. – вчитель німецької мови
6.    Святлош С. М. – вчитель математики
7.    Сорока М. В. – вчитель географії
8.    Святлош С. М. – вчитель історії
9.    Яцина З. Х. – вчитель біології
10.     Бішко Я. Д. – вчитель трудового навчання
11.     Лук'янов В. В. – вчитель фізичної культури
12.     Угрин М. Д. – вчитель хімії
13.     Босаневич М. Т. – вчитель основ здоров’я
14.     Чура Н. М. – вчитель інформатики

 

 

Архів 2008-2011 н. р.

Одним із важливих завдань школи, а також обов`язків педагогічних працівників є постійне підвищення професійного рівня. педагогічної майстерності, загальної культури. Цьому у великій мірі сприяє організація і проведення методичної роботи з вчителями. Головною метою методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах необхідності становлення ціннісно - цільової єдності педагогічного колективу є забезпечення різноманітних форм навчання для розвитку індивідуальної педагогічної майстерності кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому, стимулювання самоосвіти і творчого пошуку вчителів.

Основними завданнями методичної роботи в школі є:
 • вивчення документів про освіту, постанов уряду про школу, наказів управлінських органів в системі освіти
 • вивчення та впровадження у практику роботи школи досягнень педагогіки, психології, методики, кращого педагогічного досвіду
 • оволодіння інноваційними технологіями,  найдосконалішими методами, формами та принципами навчання
 • систематичне вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної та позашкільної роботи, усього навчально - виховного процесу
 • пріоритетність особистісно  - орієнтованого навчання трактування уроку як основної форми навчально - виховного процесу, де вчитель не є основним джерелом знань, а лише вмілим інструктором в ході цього процесу, посиленій увазі до інформаційних технологій та комп`ютеризації навчання
 • аналіз рівня знань, умінь та навичок і навчальних досягнень учнів, труднощів в опануванні програмовим матеріалом, розробках заходів, що дають змогу підвищити якість та ефективність навчального процесу
 • уміння педагогічного колективу працювати з обдарованими дітьми
 • розвиток учнівського самоврядування в умовах демократизації суспільства
 • удосконалення духовно - морального виховання, орієнтація його на загальнолюдські моральні цінності, звичаї.
Центром методичної роботи в школі, самоосвіти, самовдосконалення та обміну досвідом вчителів є методичний кабінет, який працює за річним планом роботи (план роботи додається). Методичний кабінет за останні роки поповнився методичними розробками вчителів з високим рівнем кваліфікації. У шкільному  методичному кабінеті є матеріали на допомогу вчителям - предметникам, класним керівникам, педагогу - організатору, практичному психологу, вихователю групи продовженого дня.

Основною формою методичної роботи були і залишаються профільні методичні об`єднання: внутрішкільні, міжшкільні та районні.

У школі працюють такі окружні методичні об`єднання:
 • учителів 1 - х класів (голова Сподарик Г.В.)
 • учителів 2 - х класів (голова Гритчак Л.М.)
 • учителів 3 - х класів (голова Мацько О.М.)
 • учителів 4 -х класів (голова Турко О.Ф.)
 • учителів української мови та літератури (голова Заріцька М.М.)
 • учителів зарубіжної літератури (голова Петришак І.Й.)
 • учителів математики (голова Святлош С.М.)
 • учителів хімії (голова Угрин М.Д.)
 • учителів біології (голова Яцина З.Х.)
 • учителів географії (голова Сорока М.В.)
 • учителів історії (голова Святлош С.М.)
 • учителів англійської мови (голова Мрачинська О.С.)
 • учителів німецької мови (голова Долгун О.Р.)
 • учителів фізики (голова Гриц О.І.) 
 • учителів трудового навчання (голова Бішко Я.Д.)
До внутрішкільних методичних об`єднань відносяться методоб`єднання вчителів початкових класів та класних керівників 5 - 11 класів.

Учителі музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури та ДПЮ, християнської етики беруть участь в районних методичних об`єднаннях.

Головний аспект в організації, структурі та проведенні методичної роботи полягає у врахуванні створення Добромильського локального освітнього округу.

Вчителі школи Бішко Я.Д. (вчитель трудового навчання) та Святлош С.М. (вчитель математики) впродовж останніх років працюють учителями-тренерами, надаючи практичну методичну допомогу молодим вчителям шкіл району.

В 2007-2008, 2008-2009 н.р. вчителі школи Заріцька М.М., Протасенко Г.В. (українська мова та література), Гриц О.І. (математика) були залучені до складу комісій Львівського обласного регіонального центру оцінювання якості освіти для перевірки робіт учасників ЗНО.

Робота вчителів в методичних об`єднаннях щорічно заслуховується на засіданнях педагогічної ради, підводяться підсумки. Через роботу методичних об`єднань розвивається культура розумової праці, застосовується інноваційні педагогічні технології.

З метою набуття практичного досвіду, професійного вдосконалення в школі постійно існує система наставництва. За молодими вчителями закріплюються вчителі - наставники з числа досвідчених педагогів школи, про що щорічно видається наказ. Створено школу молодого вчителя. до групи наставництва в якій залучено Святлош С.М., Турко О.Ф., Гик М.І., Кукуру О.В., Сороку М.В.

В 2007 році в школі було проведено обласний  семінар завідувачів методкабінетів районів області та вчителів математики з поширення досвіду роботи вчителя математики Добромильської ЗСШ I - III ступенів Святлош С.М.