Організація виховної роботи в школі

Якщо ви хочете, щоб була
Українська держава - ви мусите
бути патріотами.
Бути патріотом - це значить,
перш за все, вимагати гарних та
добрих учинків від себе як від українця...

В.К.Липинський

Ми знаємо: Україні потрібні гарні спеціалісти, компетентні у свій справі люди. Людині потрібно володіти життєво важливими компетенціями, щоб стати в житті успішною. Існуюча в Україні система освіти не повною мірою відповідає потребам особистості, суспільним запитам та світовим досягненням людства. Період розбудови національно школи - важливий етап розвитку освіти в державі.

Ми, освітяни, маємо створювати таке освітнє середовище, створювати такі освітні системи, щоб кожна дитина мала доступ до якісної загальної середньої освіти. Школа виступає єдиним грантом права дитини на повноцінну освіту, її соціальний захист.

Ми віримо, що майбутнє української держави в руках освітян, що нам усім разом: педагогічним працівниками, батьківській громаді, усій українській громаді вдасться вивести освіту на рівень сучасних вимог.

Наша школа, щоб бути конкурентноспроможною, має свій імідж, внутрішню культуру, власну філософію.

Основними ідеями, на яких ґрунтується концепція розвитку навчального закладу є:
 1. Ідеї саморозвитку
 2. Ідея індивідуального навчання
 3. Ідеї розвивального навчання
 4. Ідеї формування творчої особистості
 5. Ідеї проектного навчання
 6. Ідея нових інформаційних технологій
 7. Ідеї колективного творчого виховання
 8. Ідеї гуманізації освіти, створення ситуації успіху.
Ми прагнемо щоб наш навчальний заклад став мікромоделлю держави. Саме здатність впливати на розвиток людини, готувати її до активної соціальної діяльності, визначає соціалізацію особистості.

У школі панує переконання, що родина і школа мають свої особливі педагогічні функції: родина - як найважливіший осередок виховання, головне джерело самопізнання, соціалізації, морально становлення особистості; а вчителі - як головні ретранслятори якісної освіти та виховання.

Ми впевнені, що лише тоді коли в родині та в школі дитина живе одними і тими самими ідеалами, тривогами, моральними нормами, вона формується гармонійною особистістю.

Головна місія школи - адаптувати школяра, майбутнього випускника, до життя у соціумі, навчити його вчитись, здобувати знання впродовж усього життя. Педагог, який сам не вдосконалюється, не може виконати таку місію. Тому ми  сьогодні говоримо про творчий розвиток педагога та учня. Кредо творчого розвитку педагогів: «Нема меж досконалості». Кредо творчого розвитку учня: «Пізнати себе, знайти себе, повірити в себе».

Наша школа - це освітній центр, де одні - навчаються, а інші - навчають. Але і ті, і ті вчаться, самовдосконалюються. Добромильська середня школа - школа творчого розвитку педагога та учня.

Уся виховна робота в школі планується, виходячи з нормативно-правових документів (Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції прав дитини, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національної програми патріотичного виховання громадян, Положення про класного керівника) і відображається в:
 1. Плані роботи школи
 2. Планах роботи класних керівників
 3. Плані роботи групи продовженого дня
 4. Планах роботи педагога-організатора і практичного психолога
 5. Планах роботи  гуртків і спортивних секцій
Уся система виховної роботи в школі реалізовується через:
 1. Роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення класу, спільні добрі справи, походи, поїздки, індивідуальну роботу).
 2. Навчальну виховну діяльність вчителів предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи).
 3. Роботу педагога-організатора і вихователя групи продовженого дня (бесіди, позакласні заходи, робота учнівського самоврядування).
 4. Діяльність Ради учнівського самоврядування (засідання Рад, залучення учнів школи до самоврядування, організація дозвілля).
 5. Роботу гуртків, секцій.
2004-2005 н.р.
Педагогічний та учнівський колектив школи працював над втіленням в життя завдань - закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних та творчих здібностей та нахилів, організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг. Проведено:

    Виставку-вернісаж  робіт юних художників «Цікавий світ навколо тебе» - 4-А, Турко О.М.
    Усний журнал «Коли на чужині душа смутку мліла» - 11-Б, Сорока М.В.
    Свято «Осінь йде, золото несе» - 1-А
    Інтелектуальне шоу LG - Еврика, 10-Б, Святлош С.М.
    Пізнавально-виховна година «Таїна природи», 7-А, Габрей О.М.
    Екологічна година «Давайте наші душі збережем. Тоді і на землі самі ми збережемось» - 7-Б, Беднарикова Н.В.
    Ранок «Червона калина» - 2-Б, Гритчак Л.М.
    Виховна година «Природа наш дім», 9-А, Бішко Л.М.
    Науково-практична конференція «Іван Пулюй - вчений світової слави»,10-Б, Гадевич М.М.
    Родинне свято «Батьківська криниця», 4-В. Висоцька Л.І.
    Ранок «Українському роду, нема переводу», 3-А, Мацько О.М.
    Круглий стіл «У тобі, пісне, древня наша слава», 8-А, Святлош С.М.
    Літературний вечір «Поклін тобі, Тарасе», 9-Б, Святлош С.М.
    Літературно-музична композиція «І знову серце стрінуло весну», 6-Б, Войтович Л.В.
    Родинне свято «Хліб у долі моїй. Хліб у долі моєї країни», 5-В, Галич У.М.
    Урок етики «Під Хрест Твій Стаю», 8-Б, Голубець Г.М.
    Виховна година «Крутий підйом», 6-В, Босаневич М.Т.
    Літературний вечір «Непогасна зоря. Василь Симоненко», 10-А, Протасенко Г.В.
    Презентація книжки Марії Прокопець «Трьох синочків весна має», 5-А, Литвинович О.С.
    Виховний захід «Євангелія від дітей», 5-Б, Бербих А.Д.
    Виховна година «Священний хліб - так мовиться в народі», 7-В, ВенцикН.М.
    Ранок «Де найкраще місце на землі», 4-Б, Войтович Г.В.
    Виховна година «Спасибі вам, мамо, за вічну любов», !1-А, 11-Б, 11-В, Голубицький О.Й, Сорока М.В., Заріцька М.М.
2005-2006 н.р.
Справжня суть виховної роботи...
полягає зовсім не у розмовах
з дитиною, не у безпосередньому
впливі на дитину, а ... в організації
життя дитини»

А.С. Макаренко

Щоб по-справжньому зрозуміти виховання, не як випадковий набір «педагогічних дій», а систему потрібно знати суть цього поняття. Педагогічний колектив працював над проблемою «Формування в учнів здорового способу життя». Було проведено:

    Ранок «Тихо осінь ходить краєм», 2-А, Сподарик Г.В.
    Літературно-музична композиція «Як ви помирали - вам сурми не грали», 10-В, Долгун О.Р.
    Історична конференція «Вогонь державності над Львовом запалав», 9-А, Святлош С.М.
    Літературні читання «Поезія єсьм! Борис Олійник», 11-А, Протасенко Г.В.
    Виховний захід «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово», 2-В, ГельжинськаГ.М.
    Ранок «Хліб усьому голова», 3-А, Хомічак Л.В.
    Родинне свято «Ясен світ коляди», 5-А, 9-Б Сорока М.В., Голубець Г.М.
    Учнівська конференція «Велику правду, для усіх єдину, наш гордий клич народові несе», 7-В, Босаневич М.Т.
    Літературний ранок «У міста і села йде зима весела», 1-А, Турко О.Ф.
    Виховна година «Я більшого щастя на світі не хочу, щоб лиш Україна міцніла й жила», 7-А, Паберівська М.В.
    Ранок «Україна в дитячому серці», 3-Б, Гритчак Л.М.
    Літературне свято «Українська моя рідна мово, в кожнім слові твоїм - цілий світ», 4-Б, Хадай Л.М.
    Вечір поезії «До Тебе, Україно, струна моя перша озветься», 7-Б, ВойтовичЛ.М.
    Виховний захід «Хресна дорога Івана Гнатюка», 10-А, Бішко Л.М.
    Виховний захід «Страсті Христові», 6-Б, Бербих А.Д.
    Літературна композиція «Цілую ніжно материнські руки», 6-А, 6-В, Мрачинська О.С., Керницька І.І.
    Літературні читання «О націє, дужа і вічна, як Бог. Олег Ольжич», 8-А, Габрей О.М.
2006-2007 н.р.
Народ, який керується мораллю Добра, Правди і Краси, ніколи не згине, бо це та сіль землі, той цвіт і плід на древі нації, який робить його незламним. А слова, що йдуть від самих глибин душі і серця, становлять добірне збіжжя, яке лягає у перелоги Господньої ниви. Саме тому вчительсько-учнівський колектив школи працював над вирішенням проблеми «Вплив морально-етичного виховання на формування особистості школяра»

Для втілення цієї проблеми було проведено цілий ряд пізнавально-виховних заходів:

    Зустріч з учасниками національно-визвольних змагань «УПА - тепер нічого не забуто, УПА - це віра в отчий край розкутий», 7-Б, Бербих А.Д.
    Історична конференція «Михайло Грушевський - історик, політик, громадський діяч», 10-А, Святлош С.М.
    Літературно-музичний ранок «Про мужнього Франка Івана - сина коваля», 3-Б, Гик М.І.
    Історико-художній альманах «Маркіян Шашкевич - галицький будитель», 9-А, 9-Б, 9-В, вчитель історії Калита І.М.
    Літературно-музична композиція «Я в світ пішов в білесенькій сорочці», до 150 річчя І.Франка, 3-В, Гельжинська Г.М.
    Ранок «Здрастуй осінь, золота, урожайна і багата», 4-А, Хомічак Л.В.
    Математичний турнір «Математика - музика розуму, а музика - математика почуттів», 11-Б, Святлош С.М.
    Година пам'яті «Рік 33! Голод! Голод!», 8-А, Паберівська М.В.
    Літературна година «Монологи її життя. Леся Українка», !0-А, 6-Б, 5-Б, Войтович Л.В.
    Родинне свято «Зимо! Час тобі не лютувати, а весні дорогу дати», 1-А, Турко О.Ф.
    Літературний ранок «Тарасовими шляхами», 7-В, Керницька І.І.
    Презентація книги Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля», Калита І.М., Габрей О.М., Войтович Л.М., Протасенко Г.В., Моцьо Т.В., Заріцька М.М., Цюба М.Н., Бербих А.Д.
    Круглий стіл «Моє ставлення до природи і краси навколишнього середовища», 8-В, 9-Б, Босаневич М.Т., Беднарикова Н.В.
    Літературний вечір «Журба і радість на теренах долі. Олександр Олесь»,     6-Б, Заріцька М.М.
2007-2008 н.р.
Вчительсько-учнівський колектив школи працював над проблемою «Формування духовності школярів, їхньої громадянської зрілості, національної свідомості та моральних рис особистості на сучасному етапі». Для втілення в життя даної проблеми було проведено:

    Літературно-мистецький вечір «Легендарна УПА, твоя мрія, мета - Українська держава - здійснилась», Калита І.М, Цюба М.Н., Бербих А.Д.
    Історичну конференцію для старшокласників «Євген Петрушевич - президент ЗУНР», 11-А, Святлош С.М.
    Пізнавально-виховний захід «Моя земля - земля моїх батьків», 4-А, Сподарик Г.В.
    Екологічне свято «Голос рідної природи розуміти серцем вмій», 4-Б,        Гик М.І.
    Годину скорботи «Не згасне свічка пам'яті», 9-В, 8-А, Босаневич М.Т., Мрачинська О.С.
    Літературні читання «Світ ловив мене, та не впіймав», 6-А, Протасенко Г.В.
    Математичну увертюру «В калейдоскопі чисел та фігур», 5-Б, Святлош С.М.
    Загальноміський вечір пам'яті В'ячеслава Чорновола «Живий у пам'яті народу»
    Літературно-мистецький вечір «Для України треба не тільки вмирати, а й жити», 9-Б, Войтович Л.М.
    Читацький ранок «Книга - джерело знань», 3-Б, Войтович Г.В.
    Родинне свято «І на тім рушничкові», 3-А, Турко О.Ф.
    Пізнавально-виховний захід «Хай буде вільна Україна! На всі віки, на всі часи», 8-В, Керницька І.І.
    Літературно-мистецький альманах «На Аскольдовій могилі - український цвіт», !0-В, Венцик Н.М.
    Виховну годину «Твоє ім'я - твій друг», 5-А, Бішко Л.М.
    Ранок «У світі казки чарівної», 2-Б, Хадай Л.М.
    Літературно-мистецьку композицію «Іду з дитинства до Тараса», КалитаІ.М., Цюба М.Н., Протасенко Г.В., Бербих А.Д., Войтович Л.М.
    Творчу зустріч вчителів та учнів школи з колишнім випускником, літературознавцем, сходознавцем, п. Романом Гамадою, підготувала голова Союзу Українок Угрин М.Д.
    Поетично-пісенне дійство «Мамо, зірка твоя золота в нашім серці не згасне ніколи», 10-Б, Беницький Б.В.
    Пізнавально-виховна година «Усе задумано мудро в природі: жити всім треба в мирі та згоді», 3-А, Мацько О.М.
    Літературний вечір «Стежини долі Андрія Малишка», 10-А, Габрей О.М.
    Конкурс «Міс Кришталевий черевичок», 5-Б, Святлош С.М.

Колектив школи взяв активну участь в районних акціях «Посади отчий ліс», «Слухай, читай, дивись - українське», проведено вечір презентації творчості Романа Іваничука.
2008-2009 н.р.
Проблема, над якою працюватиме колектив школи: «Формування духовності школярів, їхньої громадянської зрілості, національно свідомості та моральних рис особистості на сучасному етапі». Головна увага приділятиметься формування громадянина-патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, духовним багатством. З цією метою проведено у вересні - листопаді:

    Історико-літературний альманах «Він бачив ідею не тільки вві сні, із нею він жив й умирав», присвячений 100 річчю Степана Бандери та 66-ій річниці утворення УПА. Підготували Калита І.М., Цюба М.Н, Бербих А.Д.
    Біологічні вечорниці, 11-В, Яцина З.Х.
    Ранок «Мій рідний край, моя земля», 2-Б, Хомічак Л.В.
    Виховний захід «Тільки через мову живе народ», вихователь групи продовженого дня, Мальгівська В.Г.
    Ранок «Осінь така мила, осінь така щедра», 2-А, Гритчак Л.М.
    Вечір поезії «Осінні полустанки», 7-А, Протасенко Г.В.
    Історична конференція «Історична віха нашої боротьби», присвячена 90-ій річниці проголошення ЗУНР, 11-Б, Беницький Б.В.
    Інтелект – шоу “Не самітні магістри”, 6 – Б, Святлош С. М.
    Андріївські вечорниці, 10 – В, Босаневич М. Т.
    До міжнародного дня прав людини та 60 річниці прийняття Декларації прав людини вчитель правознавства Святлош С.М. провів годину правових знань “Суд у казковому лісі”, 5 – А, 9 – Б
     Казкове дійство до дня Святого Миколая “Вже на Землю поспішає славний з неба Гість”, Цюба М. Н.
     “Від господи й до господи, від родини й до родини колядуймо разом”, привітання з Новорічними та Різдвяними святами ( Нуньо О.М., Гельжинська Г.М. – керівники гуртків художнього слова та вокального)
    Історична конференція “Нас тут триста як скло товариства лягло”, 9 – В, Керницька І.І.
    Виховна година “Україна – найдорожчий край”, 4 – Б, Войтович Г.В.
    Літературний ранок Тарасовими шляхами”, 3 – А, Мацько О. М.
    Родинне свято “Образу хліба вклонімось”, 6 – А, Бішко Л.М.
   Літературна композиція “Чудо! Чудо всіх чудес! Воістинно! Христос воскрес!”, 5 – Б, Голубець Г.М.
   Літературно – музична композиція цілую ніжно материнські руки”, 5 – В, Долгун О.Р.
   Родинне свято “Українському роду – нема переводу!”, 3 – Б, Хадай Л. М.
   Пісенне свято “Я згадую пісню чудову-матусину колискову”, 4-А,Турко О.Ф.
   Родинне свято “Батько і мати – два сонця гарячі”, 4 – Б, Войтович Г.В.
  
   Протягом року плідно працювало учнівське самоврядування школи. Так радою учнівського самоврядування було проведено:
Вшанування педагогічних працівників напередодні дня вчителя: випустили святкову газету, провели концерт “Усім, кому горде імення – Учитель!”
Рада “Відродження” 14 жовтня провела зустріч з учасниками національно – визвольних змагань з нагоди 66 річниці утворення УПА “Героїчна сторінка історії українського народу”. А 21 листопада – акцію учнівської молоді “Незабудка пам’яті, приурочену вшануванню жертв Голодомору 1932-33 рр.
Рада “Дозвілля” організувала змістовний відпочинок школярів.
16 жовтня було вперше проведено свято Осені для учнів 1 – 4 класів “Золотокоса царівна Осінь павутинками срібно дзвенить”. Разом із класоводами учні-старшокласники – шефи молодших школярів підготували цікаві та змістовні виступи. Переможці: І місце – 3 – Б кл., ІІ місце – 1 – А кл., ІІІ місце – 3 – А кл., 4 – А кл. 24 жовтня відбувся осінній бал для учнів 5 – 7 класів “Золота красуня Осінь знову і знову чарує нас” Переможці: І місце – 5 – А, ІІ місце – 5 – Б, ІІІ місце – 7 – А. Учні – старшокласники розважались на українських вечорницях та дискотеці. Українська тематика присутня була у всьому: тематиці виступів, дрес - коді, музиці. 13 лютого – Радою “Дозвілля” було проведено вечір відпочинку та розваг для старшокласників “В серцях кохання ми несем”. Переможці: І місце – 10 – Б, ІІ місце – 8 – А, 10 – А, ІІІ місце – 10 – В.
Рада “Дисципліна та порядок” провела 8 квітня День довкілля у школі.
Рада  “Добре серце” взяла активну участь у благодійних акціях: “Великодній виграш”, що її проводив Карітас Самбірсько – Дрогобицької єпархії та “Серце до серця” – зібрано 1197 гривень для дитячої офтальмологічної лікарні.
З 3 по 20 червня при школі працював відпочинковий табір “Джерельце”, в якому перебувало 150 учнів пільгових категорій: 6 сиріт, 21 напівсирота, 53 – з багатодітних родин, 70 – з малозабезпечених сімей. Разом з дітьми, об’єднаними в 6 загонів, працювали 26 виховників.


Кожного року силами учнівського й педагогічного колективів школи організовуються виступи перед громадськістю міста з метою піднесення патріотичних настроїв жителів міста, на відзначення свят, пов'язаних з ювілеями видатних історичних, культурних діячів України, державними святами. Серед них:

    Святкова академія «Звільнилась Україна із неволі і світу заявила «Я - жива», приурочена інавгурації президента Віктора Ющенка - 2005 р.
    Літературно-мистецький вечір «Ні!» Пломінь той в душі не згас, що запалив його Тарас!» - 2005р.
    Літературно-музична композиція «Слово, пісне, думо Кобзарева, ви окраса й суть мого життя» - 2006р.
    Осінній вернісаж - 2006р. 632 річчю Добромиля присвячено.
    Літературно-мистецька композиція «А Господь, що із неба всім керує, щастя дасть і втіху мамі тій, що дітей розумних подарує Україні нашій дорогій» - 2007р.
    «Свято Добромиля в нас, свято у нашій родині», приурочене 633-ому дню народження міста. - 2007 н.р.
    Літературно-мистецький вечір «Легендарна УПА, твоя мрія, мета - Українська держава - здійснилась!» - 2007 р.
    Вечір пам'яті В'ячеслава Чорновола, приурочений 70 річчю з дня народження  «Живий у пам'яті народу» - 2007 р.
    Літературно-мистецька композиція «Іду з дитинства до Тараса» - 2008р.
    Презентація творчості Романа Іваничука в рамках районної акції «Слухай, читай, дивись - українське» - 2008р.
    Історико-літературний альманах «Він бачив ідеї не тільки вві сні...», присвячений сторіччю від дня народження С. Бандери. - 2008р.

Вагомим чинником виховання учнів є оформлення інтер'єру школи. Вона оформлена згідно типових вимог, відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних заходів.

Радикальні зміни в нашій державі, що спричинили серйозні гуманістичні зрушення в світогляді її громадян, ідеології, науці і культурі, зумовлюють необхідність підвищення якості освіти і виховання відповідно до системи цінностей демократичного суспільства.

Одним із пріоритетів системи освіти в Україні на сучасному етапі є орієнтація педагогічного процесу на формування суспільно значущих цінностей, задоволення інтересів і потреб особистості, створення сприятливих умов для її самовизначення, самовираження і самореалізації.

Підвищеної уваги суспільства вимагають питання з проблем виявлення проявів та запобігання дитячої бездоглядності і пов'язаної з нею злочинності. Дитяча злочинність як наслідок бездоглядності, девіантна поведінка підлітків - одні з найболючіших проблем на сьогоднішній день.

Попередження правопорушень серед школярів - це справа не тільки дорослих, а й самих учнів. Вона реалізується через діяльність учнівського самоврядування, яке сприяє розкриттю організаційних здібностей учнів, виховує ініціативність, активність, самостійність, відповідальність, формує вміння планувати, обирати основні напрямки роботи з дітьми та учнівською молоддю. Разом з тим розширюється діапазон діяльності дорослих та дітей - членів єдиного колективу, можливості для їх співдружності, творчого пошуку.

Однією з умов зменшення кількості правопорушень, злочинів серед учнів, є організація цікавого дозвілля, позаурочної діяльності: заняття гуртків, клубів, секцій. Учнівська молодь активно долучається до організації та проведення класних та загально шкільних заходів.

Підтвердженням успішної роботи школи в області правового виховання є відсутність порушення серед учнів школи протягом останніх 10 років.

Заступником директора школи з виховної роботи Калитою І.М., педагогом-організатором Цюбою М.Н. ведеться пошуково-краєзнавча робота, результатами якої стали:

    Збір матеріалів та оформлення папки «Героїчна сторінка українського народу» про учасників національно-визвольних змагань, що живуть у Добромилі.
    Написані науково-дослідницькі роботи:

    «Народний месник - Богдан Цицик»;
    «Марія Мисюта - учасник національно-визвольних змагань»;
    «Здобудеш Українське державу або згинеш у боротьбі за неї»;
    «Роман Шухевич головнокомандувач армії нескорених»;
    «Кращий син України. Богдан Цицик»;
    «Життя і подвиг Дмитра Хадая»;
    «Бій під Крутами - початок збройної боротьби за Українську державу»;
    «Подвиг крутянських героїв»;
    «Відплата неминуча. З історії подій в урочищі Саліна, що на Добромильщині»;
    «Роман Шухевич - людина виняткового гарту»;
    «Мої одно міщани - добромильці - герої ОУН - УПА».

    Галерея біографічних портретів «Їх народила і подарувала світові наша земля.
    Папки «Історія Добромильської школи», «Історія Добромиля».
    Науково-дослідницькі роботи (12) про учасників національно-визвольних змагань, що проживають у Добромилі: Токар Степанію, Саладяка Дмитра, Вівчарик Ірину, Фартушок Степанію, Мисюту Марію, Гложика Володимира, Гривню Ганну, Лесик Ярославу, Білик Лесю, Ярему Івана, Войтович Марію, Короляк Антона.

На прикладі життя і подвигу учасників національно-визвольних змагань педколектив школи виховує в учнів почуття патріотизму, відданості ідеям української державності, мужності, проводячи тематичні виховні години, загальношкільні лінійки, вечори пам'яті, історико-мистецькі вечори. У школі зібрано папку з матеріалами про учасників національно-визвольних змагань.

Ще одна пріоритетна ділянка виховного процесу в школі - військо-патріотичне й фізичне виховання. У шкільному спортзалі та на спортивному майданчику постійно проводяться секції з військово-прикладних видів багатоборства, волейбольна, баскетбольна, тенісна, футбольна, легкоатлетична секції (Вчителі Блідий М.Я., Лук'янов В.В., Баран Ю.М.). Заняттями в них охоплені учні різних вікових груп (з 5 по 11 кл) і соціальних категорій: учні із багатодітних і малозабезпечених сімей, напівсироти. Систематична ціле направлена спортивно-масова робота дає високі результати. Протягом останніх років учні школи постійно займають призові місця в районних спортивних змаганнях.

2004-2005 н.р.
Футбол - ІІ місце, багатоборство «Дружба» -  ІІ місце, Шахи - IV; Волейбол (дівчата) - IV місце, Баскетбол (хлопці) - І місце, настільний теніс - V місце, легка атлетика - І місце.

2005-2006 н.р.
Футбол - V місце, багатоборство «Дружба» - ІІ місце, Шахи - IV; Волейбол (дівчата) - IІ місце, Баскетбол (хлопці) - V місце, настільний теніс - VІ місце, легка атлетика - ІІ місце.
 
2006-2007 н.р.
Футбол - ІІІ місце, багатоборство «Дружба» - ІІ місце, Шахи - IV; Волейбол (дівчата) - V місце, Баскетбол (хлопці) - ІV місце, настільний теніс - VІІ місце, легка атлетика - ІІ місце, футбол «Шкіряний м'яч» - І місце.

2007-2008 н.р.
Футбол - V місце, багатоборство «Дружба» - ІІ місце, Шахти - IІ; Волейбол (дівчата) - ІІІ місце, Баскетбол (хлопці) - V місце, легка атлетика - ІІ місце, футбол «Шкіряний м'яч» - ІІІ місце.


Протягом останніх 4-х років у школі працювали літні оздоровчі табори.

2004-2005 н.р.
В оздоровчому таборі «Усмішка» було оздоровлено 100 дітей. З них: 50 з малозабезпечених сімей, 32 з багатодітних сімей, 9 обдарованих дітей, 2 сиріт, 6 напівсиріт, 1 постраждалий внаслідок аварії на ЧАЕС.

2005-2006 н.р.
Оздоровчий табір «Мрія», оздоровлено 250 дітей, з них 177 з малозабезпечених сімей, 30 з багатодітних сімей, 30 обдарованих дітей, 5 сиріт, 8 напівсиріт.

2006-2007 н.р.
В оздоровчому таборі «Журавлик» було оздоровлено 270 учнів, з них: 180 з малозабезпечених сімей, 30 з багатодітних сімей, 50 обдарованих дітей, 3 сироти, 7 напівсиріт.

2007-2008 н.р.
В оздоровчому таборі «Радість» було оздоровлено 250 учнів, з них: 180 з малозабезпечених сімей, 27 обдарованих дітей, 28 з багатодітних сімей, 5 сиріт, 10 напівсиріт.

Усі напрацювання педагогічного колективу з виховної діяльності зібрані в тематичні папки, які розміщені в методичному кабінеті школи, включають в себе сценарії, розробки виховних годин, конкурсів, тематичних вечорів, вікторин, круглих столів, прес-конференцій, які в останній час проводяться з використанням інтерактивних технологій і несуть не тільки виховний потенціал, а й розвивають самостійність, толерантність, уміння працювати в команді, висловлювати й  аргументовано відстоювати свою точку зору.
2009 – 2010 навчальний рік
1 жовтня у школі пройшов районний семінар директорів шкіл. Учні школи підготували святкове привітання з нагоди дня вчителя “Іде по сонячних світах через Країну Знань мій вчитель”.
За шкільною традицією учні піснями, віршами, цікавими виступами прославляють красуню Осінь. Так, 13 жовтня відбулося свято Осені для учнів 1 – 4 класів “Прощальна пісня Осені”. Переможці: І місце – 3-Б, ІІ місце – 1-А, ІІІ місце – 4-Б, 2-А.  16 жовтня на осінньому балі “В далечінь холодну без жалю за літом синьоока Осінь їде навмання” розважались учні 5 – 7 класів. Переможці: ІЦ місце – 7 – Б клас; ІІ місце – 6 – В клас; ІІІ місце – 6 – А клас. Учні – старшокласники провели 16. 10. свій осінній бал у вигляді ярмарку талантів і присвятили його 635 річчю рідного міста. А те, що Добромильська земля багата талантами ще раз підтвердили у своїх виступах.
15 жовтня учні 4 – А класу (Мацько О. М.) провели виховну годину “Пресвятая Покровонько”
28 листопада відбулося загально міське траурне віче “Не рік, а криваве клеймо – 33”, приурочене вшануванню жертв голодоморів в Україні.
4 грудня рада “відродження” учнівського самоврядування школи провела радіолінійку “Летить над світом Коляда”, присвячену величному празнику – Введенню в Храм Пресвятої Богородиці.
10 грудня школа зустрічала гостей – вчитель математики Святлош Степанія Миколаївна запросила на методичне об’єднання вчителів Самбірського міського відділу освіти та Старосамбірського районного відділу освіти.
14 грудня вчительОБЖ Босаневич Марта Теодорівна  провела разом із учнями 11 – В класу радіолінійку “Обираємо здоровий спосіб життя!”
18 грудня учні школи мали змогу переглянути казкове дійство “Вже поспішає з дарунками щедрими в наш край Святий Миколай!”, яке підготувала педагог – організатор Цюба М. Н. А про подарунки для школярів подбали щедрий спонсор – Юрій Кіндзерський – президент ФК “Львів”.
25 грудня у цікаву та захоплюючу “Мандрівку книжковим королівством” запросили учні групи продовженого дня разом із вихователем Мальгівською В.Г. та бібліотекарем Цабак О. І.
25 грудня вчитель початкових класів Гельжинська Г. М. провела з учнями 3 – 4 класів свято пісні “Дзвени, українська пісне!”
28 грудня учні 6 – В класу під керівництвом вчителя ОБЖ провели пізнавально – виховний захід про правила вуличного руху “Зелений світлофор”.
“У кожному серці Ісус –  про це Коляда промовляє!
Щаслива вкраїнська земля від хати до хати співає”, - під такою назвою пройшло у школі відзначення Новорічних та Різдвяних свят :
-    кожен клас прикрасив свою шкільну оселю, готував привітання. Особливо гарно було у 9 – В, 8 – А, 8 – Б, 9 – Б, 10 – А класах.
-    25 грудня 8 – В клас підготував виховний захід “Несемо нині веселу новину” ( класний керівник – Качмар О. Т.)
-    30 грудня 7 – А клас  під керівництвом Бішко Л. М. Підготували Новорічно – Різдвяне привітання, яким зустрічали кожного вчителя у класі.
-    Учні 5 – Б класу (Сорочак У. М.)запросили глядачів на святкову виставу.
-    7 – Б підготував театральне дійство “Різдво Твоє, Христе Боже наш, величаємо” (класний керівник – Святлош С. М.)
-    6 – А разом із Святлошем С. М. показав новорічну казку.
-    31 грудня 8 – Б клас разом із Голубець Г. М. повів чудесне привітання для вчителів, учнів, батьків.
-    13 січня відбувся звіт про роботу гуртків початкових класів “Із Віфлеємською Звіз дою прийшли до вас колядники!” ( керівники гуртків – Хомічак Л.В., Гельжинська Г. М., Гритчак Л. М.)
-    20 січня заключним акордом Різдвяних свят став виховний захід 6 – В класу (класний керівник – Долгун О. Р.)
29 січня минуло 92 роки з часу битви під Крутами. Учні 10-х класів під керівництвом педагога – організатора Цюби М. Н. провели радіолінійку “Крути – символ національної честі.
12 лютого рада “Дозвілля” провела для старшокласників вечір відпочинку та розваг, що присвячений дню Святого Валентина “квіти в’януть без сонця, птахи сумують без неба. Кожному серцю живому любові краплинку треба!” І місце – 8 – А кл., ІІ місце – 10 – В кл.,ІІІ місце – 9 – А кл., 9 – Б кл.
21 лютого – Міжнародний день рідної мови, тому у школі пройшли заходи, присвячені цій події. А саме: 11 лютого учні 1 – А класу ( Турко О. Ф.) провели свято рідної мови “До мови серцем пригорнись”; 23 лютого відбулася шкільна радіолінійка “Чарівні звуки, рідне слово, моя сердечна українська мово”, яку провели під керівництвом вчителя української словесності Сорочак У. М. члени ради “Навчання” 10 – В класу. А учні 5 – А класу разом із класним керівником Габрей О. М. запросили на літературно – музичну композицію “І мова, як пісня, і мова – казка”.
25 лютого відбулася презентація книжки професора Львівського національного університету ім. Івана Франка, нашого земляка Михайла Кріля “Старосамбірщина: історія і культура” Підготували: Калита І. М., Бербих А. Д., Цюба М. Н., Святлош С. М.
26 лютого відбулося родинне свято у 2 – Б класі (Гик М.І.) “Будьмо здоровенькі!”
1 березня команда КВК школи (учні 11 – Б класу)  брала участь у конкурсі “Цікаво про професії”, що його проводили спільно відділ освіти та Старосамбірській центр зайнятості. Всі виступи команди підготовлені на високому професійному рівні, були дотепні та оригінальні, відображали власний погляд на тему. Але журі виявилось не готовим сприйняти та належно оцінити виступ.
14 березня у Будинку “Просвіта” відбулася Шевченківський вечір “Я так її, я так люблю мою Україну убогу”. Літературно – музичну композицію підготували Калита І, М,, Бербих А. Д., Цюба М. Н., Заріцька М.М., Протасенко Г. В., Габрей О. М., Моцьо Т. В., Войтович Л. М. Шевченківській тематиці було присвячено літературний вечір “Мені тринадцятий минало”, який провели учні 8 – Б класу (Святлош С. М.)
“Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив” – літературний вечір, присвячений життю і творчості Олени Теліги провели учні 11 – Б класу (Войтович Л. М.)
Рада “Добре серце”  долучилася до благодійної акції “Великодній виграш”, що її в часі Великого посту проводить “Карітас” Було розповсюджено 500 квитків, зібрано 1500 гривень, які будуть використані на потреби дітей з розумовими вадами.
1 квітня вчитель християнської етики Нуньо О. М. підготувала для учнів, вчителів, батьків чудесне Великоднє дійство “В Україні дзвони дзвонять – це ж у нас Великдень!”
14 квітня пройшла година скорботи “Не вірте! Ніколи не черствіє хліб! Черствіти можуть лиш люди!” у 10 – В класі(Керницька І.І.)
22 квітня, саме в день Землі, Хомічак Л. В. та учні 3 – Б класу провели пізнавально – виховну годину “Свій голос віддаю на захист природи!”
26 квітня минуло 24 роки від часу аварії на ЧАЕС. Учні 8 – А класу (Протасенко Г. В.) провели радіолінійку “Чорнобиль – незагоєна рана України”. Учні 9 – А класу (Сорока М.В.) – виховну годину “”Біль Чорнобиля”
29 квітня учні 3 – А класу (Гритчак Л.М.) запросили на Козацькі забави.
1 травня відбулися урочистості з нагоди присвоєння Добромильській ЗСШ І – ІІІ ступенів імені Степана бандери та освячення статуї Матері Божої.
11 травня на родинне свято з нагоди Дня матері запросили учні 2 – А класу (Сподарик Г. В.) та 4 – Б класу (Хадай Л. М.)
19 травня учні та класний керівник 5 – Б класу Сорочак У. М. провели пізнавально – виховну годину “Обереги нашого народу”.
20 травня відбувся літературний вечір “Дорогою долі...Василь Стус”, який підготували учні 8 – б класу (Моцьо Т. В.)
Фінальний акорд року – свято останнього шкільного дзвоника “Дзвінок останній кличе у дорогу” – 26 травня.
При школі з 1 по 18 червня працював відпочинковий табір “Віночок”. В ньому оздоровилось 160 дітей. З них: сироти – 2; напівсироти – 12; діти з багатодітних сімей – 44; з малозабезпечених сімей – 75; відмінники навчання та обдаровані діти – 27; дитина – інвалід – 1.
2010 – 2011 навчальний рік
    “ ... Справжня суть виховної роботи ...
 полягає зовсім не у розмовах з дитиною, не   у
безпосередньому впливі на дитину, а ... в
 організації життя дитини”
                                        А. С. Макаренко
    Щоб по-справжньому зрозуміти виховання, не як випадковий набір  “педагогічних дій, а систему, потрібно знати суть цього поняття. Під цілісною системою розуміють таку сукупність закономірно побудованих, динамічно пов’язаних компонентів, взаємодія яких народжує нову якість.
    Сучасна людина третього тисячоліття має бути всебічно освіченою, вихованою високоморальною особистістю.
    Як потрібно виховувати дитину, щоб вона, ставши дорослою, змогла не тільки знайти себе, своє місце в житті, але й максимально реалізувати себе, стати повноцінним членом суспільства. Ідеал Добра за християнською мораллю лежить в основі виховної роботи. Виховання у дітей загальнолюдських цінностей – це перший крок до Ідеалу Добра.
    “Важко привести до добра повчаючи, легше – прикладом”, – писав Сенека.
    Як організувати навчально-виховний процес щоб він сприяв становленню особистості? Як здійснити виховуюче навчання? Як сприяти гуманізації виховного процесу? Як виробити в учня індивідуальний стиль життя? Ці та інші питання – в центрі уваги педагогічного колективу Добромильської ЗСШ
І – ІІІ ступенів. Над вирішенням цих проблем працюють всі вчителі школи, зокрема класні керівники.
    Увесь процес діяльності педагога в школі спрямований на виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, творити себе і своє життя, відповідати за власні дії та вчинки і цим впливати на становище і долю класу, школи, суспільства. Виходячи з цього, головними напрямами виховного процесу є: громадянське, військово-патріотичне, художньо-естетичне, моральне, превентивне, екологічне, родинне, трудове виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.
    Тому в 2010-2011 навчальному році педагогічний колектив школи працював над проблемою:
 “Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією та національною самосвідомістю”.
Головна увага приділялася вихованню в учнів поваги до держави, її законів; формуванню навичок використання досягнень мистецтва; пізнання природи.
    Для успішного вирішення даної проблеми класні керівники були об’єднані в творчий клуб “Пошук”,  створено творчу групу клубу. Було проведено 4 засідання:
-    Організація виховної роботи з учнями, проблеми, підсумки, перспективи.
-    Виховання національної свідомості, громадянина – патріота України.
-    До глибин славетних імен України.
-    Родина – оберіг твого життя.
    На першому засіданні обговорювалися проблеми, підсумки і перспективи виховної роботи з учнями школи.
На другому засіданні були презентовані  такі виховні заходи:
історичне шоу “ Люблю тебе, Україно мила, тому твою історію із трепетом в душі я вчу” (класний керівник 7 – А кл. Святлош С. М.);
свято “Горнусь до тебе, Україно”(8 – А клас, Бішко Л. М.).
Третє засідання представляли:
вчитель української словесності, класний керівник 6 – А класу Габрей О.М. разом з своїми вихованцями – вечором пам’яті “ І на гору Чернечу всі дороги ведуть”,;
літературно-музичною композицією “Живи, Тарасе поміж нами” – учні 3 – А класу (класний керівник Сподарик Г. В.;
учні 9 – А класу разом із класним керівником Протасенко Г. В. – мистецькою академією, присвяченою творчості В. Івасюка “Повернись їз пам’яті...”
учні 10 – Б класу ( класний керівник Заріцька М. М.) – поетичними читаннями “Душа належить людству і епохам. Ліна Костенко”.
    “Родина – оберіг твого  життя” – тема четвертого засідання, на якому були представлені такі родинні свята:
 “День народження класу” (класний керівник 1 – А кл.  Нуньо О. М.);
“А вже весна, а вже красна” ( 2 – Б клас, Войтович Г. В.);
“Прийшла весна – серденько освітила”( 1 – Б кл., Хадай Л. М.);
“Ти – найдорожчий скарб у світі – матусю, зіронько, лебідонько моя” (класні керівники 11-х класів: Мрачинська О. С., Бербих А. Д., Керницька І. І.)
    Творчою групою клубу “Пошук” було проведено 3 засідання.
На першому засіданні “До педагогічної скарбниці: “Книги – морська глибина” досвідом роботи ділились:
класний керівник 6 – Б класу Сорочак У. М., виховний захід “ Книги – морська глибина...”;
класний керівник 5 – Б класу Войтович Л. М., літературне свято “Книга – наш друг і порадник” ;
класний керівник 8 – В класу Гадевич О.І., радіолінійка “Ти наше диво калинове, кохана українська мово!”.
    Друге засідання “Педагогічна майстерня”. Проведено:
літературно-музичну композицію “Ой чи є, чи нема пан господар вдома”
 ( класний керівник 8 – Б кл. Святлош С. М.);
радіолінійку “Над Крутами вічність у сурми сурмить” (педагог – організатор Цюба М. Н.)
    Третє засідання “Педагогічна лабораторія класного керівника і класовода”. Було презентовано такі виховні заходи:
родинне свято “Святкуємо радо ми Стрітення свято”(класний керівник 3 – Б кл. Гик М. І.);
інтегрований урок з математики та християнської етики  “Велику мудрість і талант Господь завжди дарує нам” ( Святлош С. М. , Нуньо О. М.)
    25 вересня 2010 учні нашої школи взяли участь у святкуванні Дня міста “Свято Добромиля в нас, свято у кожній родині!”. Класи представляли квіткові композиції та малюнки. В конкурсі осінніх композицій переможцями стали:
І місце – 3 – А, 9 – Б класи;
ІІ місце – 1 – Б, 5 – А класи;
ІІІ місце – 4 – Б, 5 – Б класи.
В конкурсі малюнка:
І місце – 11 – А клас;
ІІ місце – 11 – В  клас;
ІІІ місце –  10 – А, 10 – Б, 9 – Б  класи.
   
    Враховуючи давні шкільні традиції у школі було проведено:
-    Свято Першого шкільного дзвоника “Хай дзвенить веселий, галасливий Перший дзвоник радісно для всіх!”,
-    День вчителя “Щоб ваш учительський почесний труд був плідним, як багата осінь!”,
-    Свято Осені “По килимі багрянім, наче пані, у синю даль вже осінь йде”, яке проводилося в три тури. Перші місця отримали:
1 – 4 класи:
І місце – 3 – А клас;
ІІ місце – 1 – Б клас;
ІІІ місце – 3 – Б, 4 – Б класи.

5 – 7 класи:
І місце – 7 – А клас
ІІ місце – 7– Б клас;
ІІІ місце – 6 – Б, 5 – Б класи.
8 – 11 класи:
І місце – 9 – А клас
ІІ місце – 8– Б клас;
ІІІ місце – 10 – Б  клас.
-    День закоханих – День святого Валентина “Кохання – це ласка господня без меж, дарована нам небесами!”. Переможці:
І місце – 9 – А клас
ІІ місце – 8– Б клас;
ІІІ місце – 9 – Б, 10 – А  класи.
-    Свято останнього шкільного дзвоника “Луна дзвінок останній і кличе у незвідану даль!”;
-    Випускний вечір “Нині школа радісно стрічає свято гомінке випускників”.
    Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова
культура. З 29 листопада по 3 грудня у школі проводився тиждень права, який  мав надзвичайно велике значення. Залучення школярів до правовиховної діяльності в школі та за її межами слід оцінювати з погляду проведення профілактичної роботи з учнівською молоддю і з погляду набуття нею правового досвіду, виховання в неї непримиренного ставлення до негативних явищ життя. Виховані в таких умовах школярі активно протидіятимуть цим явищам. Результатом проведеної роботи було зайняте ІІ місце у районному конкурсі на кращу організацію правоосвітньої  та прововиховної роботи.
Розвиваючи громадську активність та зрілість учнів , формуючи їх національну свідомість.
-    взяли участь у конкурсі творчих робіт до Шевченківських свят “Обнімімося ж, брати мої”;
-    відзначили День української писемності та мови;
-    взяли участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика;
-    взяли участь в акції учнівської молоді “Незабудка пам’яті” по вшануванню жертв голодомору та політичних репресій;
-    відсвяткували День Соборності України;
-    провели серію урочистих заходів з нагоди 93 річниці відзначення подвигу героїв Крут;
-    відзначили Шевченківські дні;
-    взяли участь в національно-патріотичній акції “Свято героїв”;
-    відзначили День матері.
    Враховуючи релігійні традиції урочисто відсвяткували:
-    день милосердя – день Святого Миколая “З дарунками щедрими з неба спішить до діток Святий Миколай”;
-    Різдво Христове – “Йде Коляда від хати і до хати, голосить світу про Святе Дитя”, вчитель християнської етики Нуньо О. М.;
-    Великдень “Воскресний день! Щаслива Божа днина” церковний дзвін злітає до небес!”, вчитель християнської етики Голубець Г. М.
    Для проведення пізнавально – виховної роботи використовуються великі можливості довкілля. Проведено екскурсії:
в монастир ЧСВВ, на замок Гербурта – пам’ятки історії та культури;
в урочище Саліна – місце загибелі жертв сталінських репресій;
по знаменних місцях Старосамбірщини, у Львів, Дрогобич, Трускавець, Київ.
    З метою виховання в дітей любові до рідного слова та пісні, збереження традицій, розвитку естетичних смаків, театральної майстерності в школі працювало 8 гуртків, в яких займалося 150 учнів. А саме: драматичний (5 – 6 кл.) – керівник Сорочак У.М., драматичний (3-4 кл.) – керівник Гритчак Л. М., художнього слова (3 –4 кл.) – керівник Хомічак Л. В., шанувальників мистецтва слова ( 6 – 7 кл.) – керівник Гелюта Г. М., “Традиції народної вишивки” – керівник Висоцька Л. І., хоровий, троїсті музики, ансамбль дівчат –Бербих А. Д.
    Вчительський колектив школи приділяє велику увагу співпраці з батьками. Вся робота ведеться згідно плану. В цьому навчальному році проведено 4 загальношкільні батьківські збори., на яких крім теоретичних питань проводилися психологічні тренінги для батьків, батьківські лекторії, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, лікарні та духовенством.
2013 – 2014 навчальний рік
Колектив Добромильської ЗСШ І-ІІІ ст. у 2013-2014 н. р. працював над втіленням у життя виховної програми, роки реалізації якої 2013-2016 роки.
  Головна місія школи “Формування духовності школярів, їхньої громадянської зрілості, національної свідомості, ціннісних орієнтацій та моральних рис особистості на сучасному етапі втілювалася у життя впродовж 2013-2014 н.р..”
   Головна увага приділялася вихованню в учнів поваги до держави, її законів, формуванню навичок використання досягнень мистецтва, пізнання природи. Перед вчительсько-учнівським колективом було поставлено ряд загальних і конкретних завдань при допомозі яких втілювалася в життя виховна програма.
   Звіт з проведення виховної роботи у школі доступний також у вигляді презентації.
   Для виконання загальних та конкретних завдань уся виховна робота школи планувалася згідно наперед визначених напрямків:
Громадянсько-патріотичне та національне  виховання.
  Одним із конкретних завдань цього напрямку є удосконалення роботи органів учнівського самоврядування. Самоврядування в школі знаходиться в стані активного розвитку . Важливу роль тут повинен відігравати класний керівник, який би мав дуже уважно підходити до вибору голови ради учнівського самоврядування класу та голів рад. Для цього необхідна велика співпраця з психологом, який при допомозі тренінгів мав би вивчити лідерські здібності кожного учня, а класний керівник врахувати активність та творчість даного учня. Тільки при такій тісній співпраці, роль учнівського самоврядування може піднятися на вищий рівень. Нажаль, деякі класні керівники (а таких багато) до цього відносяться недобросовісно і тому  кандидатури, які учні пропонують їм з насмішкою вони без вагань підтримують. В такому випадку важко обирати загальношкільне самоврядування, де учні проявляють пасивність до вибору голів та членів рад самоврядування, а потім і до своїх обов’язків. Незважаючи на вище згадане, учнівське самоврядування у школі виконує багато функцій. Рада учнівського самоврядування підготувала проект “Я – громадянин України”. Було оформлено “Учнівський вісник”. Щомісячно проводилися засідання рад самоврядування на яких вирішувалися важливі питання із життя школи.
  Радою “Відродження” було оформлено куток пам'яті жертвам Голодомору, до кожного свята, до кожної визначної дати оформлялися  стінгазети “Підліток та закон”. До Різдвяних свят учні прикрашали ялинку.
До Великодніх свят було оформлено “Дерево життя” писанками,  створено стінгазету “Побажання випускникам”, створено “ Алею пам'яті Небесній Сотні”. Члени учнівського самоврядування школи взяли активну участь у створенні проекту “Слідами Тараса до власного Я”, приуроченому Шевченківським дням.
  Рада “Навчання” на чолі з Грабовською Юлією підготувала “Екран успішності” учнів 5-11 класів, допомагала учням у навчанні, контролювала успішність, слідкувала за виконанням домашнього завданням.
  Активізувала в цьому навчальному році свою роботу рада “ Дисципліни і порядку”. Ця рада мала тісно співпрацювати із учительським колективом. Та не завжди учителі, що чергували допомагали черговим учням. Чергові учні контролювали запізнення на уроки, змінне взуття, верхній одяг. Найменше претензій щодо чергування по школі було в учнів 8-Б класу, 10-А класу, 10-Б класу.
  Рада “Дозвілля” цього року організувала оригінальне святкування Дня вчителя, поїздку у місто Самбір до мощів Святого Валентина, музей “Бойківщина”. Голова ради Фіс Василина здійснювала  допомогу педагогу-організатору у проведенні свят.
  Рада “ Інформаційних оглядачів” здійснює випуск плакатів, шкільного вісника, газет. Так організовано конкурс плакатів “ Професія моїх батьків”.
  У цьому навчальному році рада “Добре серце” на чолі з Манько Діаною провела благодійну акцію “Я хочу бачити життя”. Зібрали кошти в розмірі 933 гривні для медичного обладнання нашої області, матеріально допомогли учню 3-го класу, який втратив годувальника. Радою було організовано свято до Дня інвалідів.
Отже, як ми зрозуміли, що учнівське самоврядування є організацією, яка створена учнями і для учнів, але, ми, вчителі повинні їм в цьому по домагати, тому шкільному психологу та класним керівникам необхідно вивчити і співставити можливості учня, виконуючи при цьому роль консультанта.
  Слід також пам’ятати, що у цьому питанні має місце двоступенева структура – класна та загально-шкільна форма самоврядування. Загально- шкільна форма віддзеркалює класну , тому тут повинен бути тісний взаємозв’язок. класного самоврядування із шкільним.
  Наступним головним завданням громадянського-патріотичного виховання є виховувати в учнів патріотизм, любов до рідної батьківщини, рідної мови, рідної культури. Втілюючи в життя дане завдання у школі було проведено цілий ряд пізнавально-виховних заходів, а саме:
-    24.10.2013 р. учні 9-Б класу під керівництвом Терлецької С.В.  підготували і провели літературно-мистецький альманах “Ми – діти твої, Україно!"
-    14.11.2013 р. було проведено наукову конференцію “Голубить душу правди рідне слово”, приурочена Дню української писемності та мови. Конференція була підготовлена і проведена талановитим вчителем української словесності Заріцькою М.М. разом із її вихованцями 3-Б та 11-А класів.
-    06.12.2013 р. учні 7-А класу підготували і провели свято “Не даймо загинути пісні!”.
-    31.01.2014 р. Керницька І.І. разом з учнями 7-Б класу провела літературно-музичну композицію “Україно, Ти моя молитво ”.
-    28.02.2014 р. Хомічак Л.В. разом зі своїми вихованцями учнями 3-А класу провела родинне свято “Дзвенить струмочком рідна мова”.
-    06.05.2014 р. Гритчак Л.В. з учнями 3-Б класу провела родинне свято “Без верби і калини нема України”
-    27.05.2014 р. під керівництвом Сподарик Г.В. учнями 2-А класу було проведено літературно-музичну композицію “ Україно - колиско моя”.
-    28.05.2014 р. учні 10-Б класу під керівництвом Сороки М.В. підготували і провели історичний марафон на тему “Український дух живе і буде жити, а Україну ніхто не розірве”.
-    У кінці листопада 2014 року учні школи взяли участь в проведені акції “Незабутка пам'яті” , приуроченій голодомору 32-33 рр.
  У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить морально-етичному вихованню. Втілюючи в життя дане завдання у школі було проведено такі пізнавально-виховні заходи :
-    04.10.2014 р. під керівництвом педагога-організатора Ковальової М.І. було проведено учительське свято “Учителю! Ти є і будеш вічно.”
-    17.10.2013 р. до школи завітали заступник голови Старосамбірської райдержадміністрації Кутельмах З.Ю., начальник управління освіти, молоді та спорту РДА Яворський М.В., письменник, громадський діяч Леськів О.В., директори-пенсіонери. Для них учні школи підготували святкову композицію “Саме життя – це торжество велике...”.
-    25.10.2013 р. проходив осінній бал для учнів 1-4 класів “Красуння – Осінь, славна чарівниця, милуємося всі з її краси”. За підсумками журі дипломом І ступеня були нагороджені учні 4-Б класу, класний керівник Хадай Л.М..
  Дипломом ІІ ступеня – учні 1-А та 2-А класів, класні керівники Турко О.Ф. та Сподарик Г.В.
  Дипломом ІІІ ступеня – учні 2-Б класу, класний керівник Гельжинська Г.М.  За цікаві та змістовні виступи були нагороджені учні 1-Б, 3-А, 3-Б класів. Не прийняли у виступі учні 4-А класу, класний керівник Мацько О.М..
  На осінньому балі було вибрано короля і королеву балу, королевою балу стала учениця 4-Б класу Манько Софія, королем балу став учень 2-Б класу Гарбовський Іван.
-    04.11.2013 р. проходив осінній бал для учнів 5-7 класів “Чи буває прекрасною осінь”.
  За підсумками журі дипломом І ступеня були нагороджені учні 6-Б класу, класний керівник Гадевич О.І.. Дипломом ІІ ступеня учні 6-А класу, класний керівник Босаневич М.Т..
 Дипломом ІІІ ступеня учні 5 класу, класний керівник Протасенко Г.В.. Подяками були відзначені  учні 7-А та 7-Б класів. Королевою балу стала учениця 6-А класу Коцеміра М., королем балу став учень     5 класу Гельжинський В. Міс глядацьких симпатій було вибрано ученицю 6-Б класу Кузан Марію.
-    15.11.2013 р. було проведено осінній бал для учнів 8-11 класів на тему “Чарівна Осінь, як царівна, глибоко душу полонить, вся непорочна і наївна. Її не можна не любить!”.
  Грамотами були нагороджені : І місце – учні 10-Б класу, класний  керівник Сорока М.В. . ІІ місце – учні 9-А класу, класний керівник   Габрей О.М.. ІІІ місце – учні 11-Б класу, класний керівник
Святлош С.М.
-    26.11.2013 р. Гельжинська Г.М. з учнями 2-Б класу провела прекрасне свято під назвою “Прощай, осене!”
-    03.12.2013 р. під керівництвом Ковальової М.І. було проведено пізнавально-виховний захід “Крок на зустріч. Театр життя ”, приурочений Дню інвалідів.
-    10.02.2014 р. учні 5 класу разом з класним керівником Протасенко Г.В. запросили гостей у казкову світлицю, продемонструвавши цікавий та змістовний виховний захід
           “ Мов одна велика казка, весь Господній світ”.
-    28.02.2014 р. учні 1-А класу разом з класним керівником
            Турко О.Ф. запросили батьків, вчителів та друзів до “Школи гарних манер”.
-    27.05.2014 р. відбувся виховний захід у ГПД під назвою “Людина починається з добра”, який підготувала і провела вихователь ГПД Мальгівська В.Г.
-    16.03.2014 р. учительсько-учнівський колектив школи взяв активну участь у проведенні літературно-мистецького альманаху “І на оновленій землі, врага не буде супостата...”, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Шевченка, який організатори заходу переплели із подіями майдану.
До 200-річчя Т.Шевченка в усіх класах школи були створені куточки присвячені життю і творчості поета, проведені пізнавально-виховні години приурочені життю і творчості Т.Шевченка.
-    21.03.2014 р. був проведений конкурс на захист проектів творчості Шевченко. Добромильська школа представила творчий проект під назвою “Слідами Шевченка до власного Я”, авторами проекту виступили вчителі української словесності Габрей О.М., Протасенко Г.В., Моцьо Т.В.. У конкурсі взяли участь Добромильська ЗСШ І-ІІІ ст., Нижанковицька ЗСШ І-ІІІ ст., Тарнавська ЗСШ І-ІІ ст., Солянуватська ЗСШ І-ІІ ст., Боневицька ЗСШ І-ІІ ст. Взяти участь у районному конкурсі проектів була удостоєна Нижанковицька ЗСШ І-ІІІ ст.
  Одне із важливих завдань, яке ставить школа - це формування в учнів чесності, справедливості, милосердя, доброти. Тут важливу роль відіграє духовно-моральне виховання, яке ставить головним завданням - виховання в учнів доброти і милосердя. Втілюючи в життя даний напрям у школі було проведено:
-    17.12.2013 р. вчителі української словесності, керівники гуртків Заріцька М.М. та Войтович Л.М. “Святий чудотворець, Отець Миколай, спішить з подарунками в кожну оселю, щоб були всі діти щасливі, веселі”.
-    27.12.2013 р. класний керівник 10-А класу Голубець Г.М. з учнями 10-А класу підготувала і провела різдвяне дійство “Ой радуйся земле! Син Божий народився”.
-    31.03.2014 р. класний керівник 6-А класу підготувала і провела свято духовності “Творче всесвіту, Царю могучий! Запали добротою серця”.
-    10.04.2014 р. Л.М. Войтович з учнями 8-Б класу провела свято духовності “ А Він з Хреста за нас молився”.
-    11.04. 2014 р. Хадай Л.М. з учнями 4-Б класу подарувала вчителям та учням свято “Добра і милосердна у нас неділя вербна”.
-    25.04.2014 р. учні 9-А та 1-Б класів під керівництвом
Нуньо О.М. провели величне свято “Радіймо, друзі! Це  Великдень. Гаївкою нам серце звеселя”.
  У кожному класі на протязі жовтня-грудня 2013 р. були проведені пізнавально-виховні години на теми “Спішімо творити добро”, “Вміння прощати”, “Любов до ближнього – джерело величі людини”.
  Людина розвивається духовно і фізично тільки у праці. Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління до праці – формування у нього почуття самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе. Загальним завданням трудового виховання є формувати творчу працездатну особистість.
-    у жовтні 2013 року шкільний психолог Куцериб Ж.Б. провела анкетування серед учнів 8-10 класів “ Моє ставлення до праці”.
-    У листопаді 2013 року з учнями 9-х класів Куцериб Ж.Б. провела круглий стіл “Світ професій: праця в покликання”.
-    У грудні 2013 року практичним психологом школи був проведений тренінг “Землю кормить сонце, а людину – праця”.
-    У лютому 2014 році педагогом-організатором Ковальовою М.І було оформлено виставку плакатів “ Професія моїх батьків”.
-    Керівники гуртків Висоцькою Л.І. та Муль З.Б., Голубець Г.М. взяли участь у одній районній виставці творчих робіт, 2-х загальноміських виставках творчих робіт, 4-х загально-шкільних творчих робіт.     
  Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів спрямованих на зміцнення здоров'я та загартування організму. Тому головними завданнями фізичного виховання є пропаганда здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок.
      Вчительсько-учнівським колективом школи було проведено ряд заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя. Кожного року в школі проводиться акція “Молодь обирає здоровий спосіб життя”. У школі організовується семінари з участю лікарів Добромильської лікарні.
-    15.05.2014 р. учні 6-Б класу із класним керівником Гадевич О.І. підготували свято “ Здоров'я дитини, майбутнє дитини”.
-    У листопаді 2013 року психологом школи було проведено бесіду з учнями 5 класу на тему “ Дотримання правильного режиму дня - запорука здоров'я”.
-    У квітні 2014 р. психологом школи  було проведено з учнями 10-Б класу тренінгові заняття “ Ми за здоровий спосіб життя”.
-    03.12.2013 р. психологом школи Куцериб Ж.Б. було проведено з учнями 11-Б класу тренінгові заняття “Віл. Снід.”
-    22.11.2013 р. психологом школи Куцериб Ж.Б. було проведено з учнями 5-6-х класів виставку учнівських малюнків на тему : “Здоров'я - найбільший скарб”
-    травень 2014 р.- втілення спільного проекту вчителя основ здоров'я Босаневич М.Т. та практичного психолога Куцериб Ж.Б. з учнями 7-х класів “Ми за здоровий спосіб життя”.
-    Лютий-травень 2014 р. психологом школи було проведено інформаційно-освітню антиалкогольну програму “Сімейна розмова” з учнями 7-х класів.
     Фізичне виховання має функції, які формують життєво важливі рухові навички та вміння.
      Зміст фізичного виховання школярів визначається навчальною програмою з предмета та програмами секцій і гуртків. За наслідками роботи учні школи здобули належне місце в рейтинговій таблиці спорту.
-    у жовтні 2013 р. було проведено футбольний турнір “Золота осінь” серед учнів основних шкіл Добромильської округи.
-    у жовтні 2013 р. було проведено легкоатлетичні змагання “Дружба” серед учнів 7-8 класів Добромильської округи.
-    У грудні 2013 р. було проведено змагання на першість школи  і основних шкіл “ Олімпійське лелеченя”.
-    У грудні 2013 року було проведено першість школи по шахах.
    Учні нашої школи взяли активну участь у районних змаганнях :
-    ІІ місце у першості району по футболу
-    6 місце у першості району по н. тенісу
-    легкоатлетичні змагання “ Дружба”. І місце - хлопці ,
І місце -дівчата.
-    13.05 2014 р. учні Добромилької школи зайняли почесне
ІІІ місце серед шкіл району в патріотично-спортивному русі “Джура”.
Головними напрямками роботи з батьками є :
1.    Ознайомлення з умовами життя сім'ї, її психологічним кліматом , особливостями поведінки дитини в сім'ї.
2.    Визначення рівня педагогічної культури батьків.
3.    Виявлення труднощів, які відчувають батьки.
4.    Виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення.
5.    Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу.
6.    Допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерело самовиховання дитини.
7.    Залучення батьків до організації позашкільної роботи.
8.    Поширення досвіду роботи з батьками.
9.    Створення банків науково-методичної інформації з проблем сім'ї, роботи з батьками та сімейного виховання.
  У цьому н. р. було проведено 4 засідання батьківського комітету на яких вирішувалися важливі питання виховної роботи школи. Кожен класний керівник провів у І та ІІ семестрі батьківські збори. Крім цього, позапланові батьківські збори проведені 11.02.2014 р. з батьками учнів 7-х класів, що були задіяні до участі інформаційно-освітньої антиалкогольної програми “Сімейна розмова”.
 Під час проведення пізнавально-виховних годин, зокрема у початковій ланці, активну участь беруть батьки. У справжнє родинне свято перетворилася літературно-музична композиція “Найвища радість – в наших матерях”, проведена 16.05.2014 р. під керівництвом педагога-організатора Ковальової М.І..
  Уже традиційними стали родинні свята випускників . Цьогоріч, після проведення свята останнього шкільного дзвоника, були проведені родинні свята класними керівниками одинадцятих класів Бішко Л.М. та
Святлош С.М. на тему: “ Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок й надійний причал”.
Екологічне виховання
  Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей . Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня.
  Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання у школі, на кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з огляду на вікові особливості школярів. Головне завдання школи – формувати в учнів почуття особистої причетності до збереження природних багатств, виховуючи при цьому в учнів любов до природи.
   У жовтні, кожного року вчителями біології проводиться анкетування учнів “Моє ставлення до природи”. У жовтні – листопаді із учнями різних вікових груп проводяться осінні бали та свята квітів. Щорічно , у вересні -жовтні, квітні-травні проводяться навчальні екскурсії під назвою “Природа – наш рідний дім”.
   У червні учні нашої школи беруть активну участь під керівництвом вчителя географії Паберівської М.В. в туристично-країзнавчих змаганнях “Левурда”.
   Вчителі біології та хімії беруть активну участь в акції “Галерея кімнатних рослин”.
-    13.02.2014 року учні 1-Б класу під керівництвом класного керівника Войтович Г.В. провели родинне свято “Ой весела в нас зима”.
-    28.04.2014 р. у школі було проведено радіолінійку на тему “Чорнобиль – незагоєна рана України”.
-    У березні класними керівниками були проведені виховні години “Посади дерево”.
-    Щорічно, у березні місяці, вчителем біології Яциною З.Х. проводиться свято “День зустрічі птахів”.
-    Щорічно учні нашої школи беруть активну участь у біологічному турнірі  та міжнародному учнівському конкурсі юних біологів “Колосок”.
           З метою поліпшення благоустрою та санітарного стану навколишнього середовища в Добромильській ЗСШ І-ІІІ ступенів було проведено місячник озеленення та благоустрою і Дня довкілля.
Створено організаційний комітет місячника у складі:
Голова комітету – Калита І.М. – заступник директора з виховної роботи;
-    Ковальова М.І. – педагог організатор;
-    Димінська Н.В.-вчитель біології;
-    Голубицький О.Й. –вчитель образотворчого мистецтва;
-    Угрин М.Д. – вчитель хімії.
  Заходи проводилися згідно плану. 
  Були впорядковані, приведені до належного естетичного та санітарного стану навчальні території , спортивні майданчики. Висаджено багаторічні кущі та квіти. В процесі озеленення території школи брали участь учні 5-11 класів та педагогічний колектив.
  Під час проведення огляду-конкурсу шкільних клумб на краще їх озеленення та упорядкування призові місця здобули наступні клумби :
1 місце – 9-Б клас, класний керівник Терлецька С.В.;
2 місце – 11-Б клас, класний керівник Святлош С.М.;
3 місце – 10-Б клас, класний керівник Сорока М.В..
   Озеленення навчальних закладів відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління, розвиває в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони навчаються, активізує пізнавальну, творчу та просвітницьку діяльність школярів.
   Учнівським самоврядуванням під керівництвом вчителя історії Калити І.М. та педагога-організатора Ковальової М.І. були упорядковані території  пов’язані з місцями, подіями, іменами учасників Другої світової війни, національно-визвольних змагань.
   Класними керівниками 5-11 класів було  проведено виховні години на тему «Природо, ти – наш другий дім», у ході яких школярі обговорювали екологічні проблем нашого міста, висловлювали свої думки щодо забруднення та покращення екологічного стану міста.
   Найдієвішою формою у вихованні школярів є залучення їх до різноманітних масових заходів: конкурсів, змагань, операцій, акцій тощо.
  Учні школи взяли участь у акції "Посади деревце!”. Під час якої було висаджено 20 дерев.
  10.04.2014р. у Добромильській ЗСШ І-ІІІ ступенів проходив перший етап конкурсу « Майбутнє лісу у твоїх руках» між школами Добромильського освітнього округу. Переможцями стали :
Петрик Микола – 7-Б клас;
Керницький Андрій – 5 клас;
Кузан Марічка – 6-Б клас.
  Між учнями 1-4 класів було організовано і проведено конкурс на кращий малюнок «Людина та ліс». До організації конкурсу спричинилася вчитель образотворчого мистецтва 1-4 класів Висоцька Л.І.. Переможцями стали :
Белей Н. – 4-Б клас;
Завальський Д.- 4-Б клас;
Цап'як Х.- 3-Б клас.
   Вчителі трудового навчання, біології при допомозі і підтримці батьків взяли участь в операції «Пташиний будиночок», «Годівничка». Найактивнішу участь взяли учні 5 класу, які виготовили 12 пташиних будиночків та 8 годівничок для наших пернатих друзів.
   З 7.04.2014р. по 11.04.2014р. в школі проходив тиждень екології. Згідно з планом 8.04.2014р. вчитель біології Яцина З.Х. організувала з учнями 11-х класів круглий стіл на тему: «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища».  Учнів ознайомилися із поняттям «забруднення», розглянул основні антропогенні  джерела забруднення навколишнього середовища.  Діти аналізували інформацію, висловлювали свою думку. Слайдами презентувалися  різні види і джерела забруднення навколишнього середовища.
   9.04.2014р. вчитель основ здоров'я Босаневич М.Т. організувала екологічну гру між учнями 6-х класів «Робінзонада», у якій вихованці поглибили свої знання про квіткове багатство природи, ознайомились з квітами – народними оберегами, вчились висловлювати своє почуття мовою квітів, дізнались про правильний догляд за квітами, тобто вчились розуміти прекрасне через сприймання довколишньої природи, навчались гуманному ставленню до неї.
   10.04.2014р. вчитель хімії Угрин М.Д. провела науково-практичну конференцію на тему «Вода найбільше диво з усіх див», до якої були залучені учні 9-А і 9-Б класів. Ними зібраний значний обсяг наукової, науково-популярної інформації  про воду. Зібрано понад 100 прислів'їв і приказок про воду, 30 казок і загадок, зібрано 15 уривків з поезії Т.Шевченка, 12 пісень, де оспівується вода, складено 2 казки. Виготовлений буклет з цікавими фактами про воду, складено анкету і запропоновано учням відповісти на ряд питань:
1. Що зробив ти для очищення берегів річки Вирви?
2. Способи очищення і водопостачання в місті Добромилі.
Активними учасниками конференції були: ПушакВ.,  Цісар Г., Вовчак Д., Кохет І., Саврій С.,  Качмар М., Угрин М., Пустельник О., Цицик М., Катинський І., Стадник Д..
   11.04.2014р. відбувся екологічний альманах на тему «Обіймемо Землю красою і любов’ю», який підготувала вчитель біології Димінська Н.В., на якому були присутні учні 8-9-их класів, вчителів. Діти висвітлили проблему впливу діяльності людини на навколишнє середовище, яке може мати найважчі наслідки не лише для природи, але і для людства.
   Під час проведення заходу звучали пісні на екологічну тему . В інсценізації  епізоду з давньогрецького міфу брали участь учні 10-го класу: Фагат А., Опришко А., Цап'як С., Голубиць Н., Турко Ю., Градович О..
   20.03.2014р. під час засідання учнівського парламенту було вирішено провести акцію «Алея пам'яті приурочена Небесній сотні». Учнівське самоврядування вирішило посадити шкільний дендрарій, який повинен мати колекцію дерев та кущів для забезпечення навчального процесу, а також для виховної та освітньої роботи серед учнів школи. Дендрарій повинен нагадувати учнівській молоді про трагічні події євромайдану, що пов’язані із смертю Небесної Сотні. Основними етапами створення шкільного дендрарію було:
- вибір і планування земельної ділянки перед школою, площею 60 м;
- розробка проекту дендрарію;
- підбір видового складу дерев і кущів;
- підготовка ґрунту, висаджування рослин.
  Для організації шкільного дендрарію були залучені батьківські комітети 5-11 класів, які зобов’язалися допомогти учням у придбанні та підборі видового складу дерев і кущів.
  Для розробки проекту дендрарію була створена творча група із вчителів та учнів школи, до якої увійшли Фіс В.-10-Б клас, Жатківська М.- 10-Б клас, Пушак В.-9-А клас, Опришко Р.- 7-Б клас, Качмар М.- 9-Б клас.
  У підготовці ґрунту і висаджуванні рослин прийняли участь вчителі біології Димінська Н.В. та Яцина З.Х.
  12.04.2014р. вчителями та учнями школи було проведено День довкілля . Учні школи розділилися на загони.  Частина учнів залишилася на території школи, решта учнів зі своїми класними керівниками та деякими вчителями відправилися наводити лад на території біля річки Вирви, яка завжди потребує прибирання, адже відпочиваючих в наших краях завжди багато, і не завжди вони залишають після себе чистоту.
  Плідно і результативно пройшов День довкілля в нашій школі. Звичайно ж, приємно те, як відповідально поставилися до проведення даної акції учні школи. Це означає, що розмови, бесіди, виховні години вчителів не проходять безслідно. І наші учні уже повноцінні і свідомі члени суспільства.
  Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура.
  Зібрані у кабінеті виховної роботи матеріали засвідчують, що правовиховній та право освітній роботі в школі приділяється велика увага. Класні керівники школи проводять заходи, спрямовані на правову освіту учнів, виховання в них свідомої дисципліни, етичних норм поведінки.
  Для поглиблення правових знань учнів, формування вмінь співвідносити норми моралі та права, застосування набутих знань у повсякденному житті розробленого:
-    планування право виховної роботи в Добромильській ЗСШ І-ІІІ ст. на 2013-2014 н.р.;
-    план роботи батьківського всеобучу по профілактиці правопорушень;
-    план заходів по покращенню правового виховання учнів школи;
-    план роботи ради профілактики правопорушень;
-    заходи по профілактиці правопорушень та негативних явищ серед учнів школи;
-    заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи, захисту їх прав на освіту;
-    заходи спрямовані на недопустимість жорстокого поводження з дітьми в школі;
-    заходи вчительсько – учнівського колективу присвячені дню спільних дій в інтересах дітей;
-    заходи проведення Всеукраїнського тижня права з 09.12 по 14.12. 2013р.
  Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння потрібними знаннями є навчальні заняття з права, етики, ОБЖ, позакласна виховна робота.
  Слід відзначити, що в школі діє рада профілактики правопорушень, де порушується питання про додаткові заходи запобігання девіантної поведінки дітей та дитячої бездоглядності.
Особливої уваги заслуговує проведення у школі Всеукраїнського тижня правових знань з  09.12 по 14.12. 2013р. В рамках тижня відбулися:
Тиждень правових знань
у Добромильській ЗСШ І-ІІІ ст.
9-14.12.2013р.

№ п/п
Заходи
Термін виконання Відповідальний
 1  Анкетування на правову тематику «Молодь і протиправна поведінка»  9-14.12.2013р. Куцериб Ж.Б. (психолог)
 2  Книжкова виставка «Вивчаємо свої права і обов’язки»
 9-14.12.2013р. Цабак О.І. (бібліотекар)
 3  Виставка малюнків «Права дитини в малюнках»  9-14.12.2013р. Голубицький О.Й.
Висоцька Л.І.
 4  Випуск шкільної газети «Підліток і право»  9-14.12.2013р. Ковальова М.І.
 5
Виховні години
1 клас
«Як слухають гімн України»
2 клас
«Мої права і обов’язки»
3 клас
«Подорожуємо квітучою Україною» (заочна подорож)
4 клас
Розмова у дружньому колі
«А я просто українка, україночка…»
5 клас
Година обліку думок з елементами диспуту «Про чесноти, покарання і закон»
6-А клас
Пізнавально-виховна година «Закон і ми»
6-Б клас
Ділова гра «Шляхами права»
7-А клас
Диспут «Що таке правомірна поведінка»
7-Б клас
Круглий стіл «Моральний ідеал та його місце в житті людини»
8-А клас
Усний журнал «Виконуй обов’язки, поважай правопорядок і закон»
8-Б клас
Пізнавально-виховна година «Закон обов’язковий для всіх»
9-А клас
Круглий стіл «Людину називають людиною, коли вона спроможна відповідати за свої вчинки»
9-Б клас
Брейн-ринг «Подорож до країни права»
10-А клас
Пізнавально-виховна година «Закон і ми»
10-Б клас
Усний журнал «Щоб не терзало потім каяття, побережи своє життя»
11-А клас
Науково-практична конференція «Правове виховання. Проблеми підлітків»
11-Б клас
Дискусійний стіл
«Закон і право»

Понеділок
13.15
12.25
Понеділок 13.25

Четвер 13.30
Понеділок 13.30
Вівторок 14.30
Понеділок 14.50

Понеділок 8.30


Середа 14.00

Понеділок 14.00

Середа 8.30

Середа 14.50

Понеділок 14.50


Четвер 8.30

П’ятниця 8.30


П’ятниця 14.50

П’ятниця 15.45

Понеділок 15.45


П’ятниця 14.50


Середа 14.50
 
Турко О.Ф.
Войтович Г.В.
Сподарик Г.В.
Гельжинська Г.М.

Гритчак Л.М.
Хомічак Л.В.
Мацько О.М.
Хадай Л.М.

Протасенко Г.В.


Босаневич М.Т.

Гадевич О.І.

Мрачинська О.С.

Керницька І.І

Паберівська М.В.


Войтович Л.М.

Габрей О.М.


Терлецька С.В.

Голубець Г.М.

Сорока М.В.


Бішко Л.М.


Святлош С.М.
 6  Індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень.  9-14.12.2013р.  Класні керівники 1-11 класів
 7  Зустріч з працівниками правоохоронних органів.  Четвер  Калита І.М.
  На високому професійному рівні проходять у школі традиційні свята :
-    Першого шкільного дзвоника “Благослови, Пречиста Мати Щасливо рік шкільний почати.”
-    Свято останнього шкільного дзвоника
             “Останній день дитинства в нашій школі
              Дзвоником останнім віддзвенів.”
-    Випускного вечора
“ А новий день уже горить світанком,
І в путь-дорогу кличе нас!
Гучніше злинь же, музико прощальна,
В щасливе майбуття йде випускний наш клас!”
  Цьогоріч  вітати учасників конференції педагогічних працівників району були удостоєні учасники художньої самодіяльності Добромильської школи. Свій виступ “Освітянській великій родині дітвора шле вітання палке” учні присвятили працівникам відділу освіти та представникам адміністрації шкіл.
  Величним словом вдячності до учнів звернувся заступник голови райдержадміністрації Зіновій Кутельмах, який високо оцінив професійний рівень учасників художньої самодіяльності Добромильської школи.
  На високому професійному рівні виступали учні нашої школи на районному фестивалі духовної пісні ім. Вербицького, за що були удостоєнні дипломом І ступеня.
 Учні нашої школи взяли участь у 6 фестивалі “Полегойки, бойки! Чарівна бойківчанка”
 14.10.2013 р. в Добромильській ЗСШ І-ІІІ ст. проходив І етап дитячо-юнацького фестивалю “Сурми звитяги”. І місце отримали соло Вайда Мар'яна, тріо Коцеміра Мар'яна, Муль Анастасія та Гриценко Ксеня.
У номінації художнє читання І місце отримала Хадай Ксеня.
  6 учнів нашої школи взяли участь в конкурсі молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої.
- 23.09.2013 р. учні 10-А класу Войтів Марічка, Градович Оксана, Фагат Анастасія, Гера Василь та учень 11-Б класу Терлецький Дмитро під керівництвом Сороки М.В. взяли участь у географічному турнірі і отримали ІІІ місце.
- 13.01.2014 р. учні школи Манько Софія, Коцеміра Маряна, Коцеміра Остап, Муль Анастасія, Вуйцьо Назарій під керівництвом Босак Г.О. отримали
ІІ місце у районному фестивалі “Різдвяні канікули”
- 29.01.2014 р. відбувся районний семінар “Міжпредметні зв’язки : біологія та укр. література.” В семінарі взяли участь учителі Добромильської , Хирівської та Новоміської округи. Семінар проходив під керівництвом учителя біології Димінської Н.В. та учителя укр.. словесності Моцьо Т.В.
- 18.03.2014 р. на базі Старосамбірської школи № 1 під егіду малої академії наук відбувся районний турнір юних істориків. Цього року, зважаючи на непоправну втрату – смерть Богдана Сольчаника, турнір був присвячений світлій пам'яті героя Небесної Сотні.  Брали участь учні 9-А класу Цісар Ганна, Вовчак Дмитро, учениця 10-Б класу Кіндрат Зоряна та учні 11-Б класу Паберівський Роман та Особа Тетяна під керівництвом Калити І.М., Керницького Б.А., Керницького А.Б.
- 30.03.2014 р. відбувся всеукраїнський дитячий конкурс малюнків “Природа України очима дітей  в різні пори року”. Під керівництвом Голубицького О.Й. намалювали та подали малюнок Леньковська Ю.(7-А кл.), Качмар В.(8-Б кл.),  Опришко Р.(7-Б кл.),
 Коцеміра М. (6-А кл.).
- 10.04.2014 р. команда ЮІР Добромильської ЗСШ під керівництвом Босаневич М.Т. взяла участь в обласному конкурсі “Місто вуличного руху”, на якому вибороли 5 місце.
- 24.04.2014 р. учні Добромильської ЗСШ  11-х класів Войтович Христина, Івашко Олена, Кекляк Марія, Паберівський Роман, Особа Тетяна, Терлецький Дмитро під керівництвом Ковальової М.І. взяли участь у районному конкурсі “Що? Де? Коли?” і отримали 4 почесне місце серед 28 команд.
- У травні учні Добромильської ЗСШ  взяли участь у районному фестивалі-конкурсі “І слово, і пісня, матусю, Тобі”, у якому серед учасників призове місце виборола учениця 6-А класу Коцеміра Мар'яна, яка була удостоєна взяти участь в галаконцерті, який відбувся 02.06.2014 р., на якому виборола  ІІ місце.
- 21.05.2014 р. учні Добромильської ЗСШ під керівництвом Гадевича М.М. взяли участь в турнірі юних пожежників.
  Під керівництвом Войтович Л.М. велася належна робота класних керівників, що були об’єднанні у творчий клуб “Пошук”.
  Педагогічна рада – центр педагогічної думки школи. Вона – творча лабораторія , де розглядаються актуальні питання шкільного життя, аналізується діяльність школи, визначаються головні завдання в аспекті вимог сучасності.
  У 2013-2014 н. р. на засідання педагогічної ради виносилися такі питання :
-    жовтень 2013 р. тема педради “Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу” .
-    квітень 2014 р. тема педради “ Формування у старшокласників ціннісного ставлення до людини як умова морально-духовного становлення особистості”.
  В 2013-2014 н. р. при Добромильській ЗСШ працювало 11 гуртків, з них 5 гуртків художньої самодіяльності . до роботи в гуртках було залучено 159 учнів школи . Крім шкільної художньої самодіяльності учні школи були залучені до роботи в гуртках у будинку школяра та будинку “Просвіта”. Із загальної кількості учнів школи 132 учні залучені до роботи в гуртках будинку школяра, 25 учнів в гуртки будинку “Просвіта”.
  Отже, ХХІ століття ставить масштабні завдання перед школою. Саме школа має виховувати людину, спроможну творити власне життя, здатну до самовизначення. Життя від молодого покоління вимагає конкурентоспроможності, професійної та со
2014 – 2015 навчальний рік

Презентації:

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4

Всебічний розвиток людини є головною метою розумового, морального, трудового, естетичного, національно-патріотичного, правового та фізичного виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен із цих напрямів має свої зміст і конкретні завдання.

 

Глибока моральна криза пронизує всі сфери нашого сьогоднішнього життя. На жаль, сьогодні не існує ефективної виховної технології, яка змогла б зупинити хвилю аморальності та мати дієвий вплив на виховання молодого покоління. Кожен педагог повинен прагнути віднайти шляхи, які сприятимуть розв’язанню виховних проблем. Тому створення виховної системи роботи, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку особистості є одним із них.

Виховання в школі має розвивати в дітей риси, які допоможуть їм встати членами суспільства, неповторними індивідуальностями зі своїми специфічними запитами, планами самореалізації, виробленням власної концепції життєтворення. Педагоги школи повинні працювати над створенням життєтворчого простору, в якому виховна система охоплюватиме весь педагогічний процес, інтегруватиме навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність соціального, природного, предметно-естетичного, виховного середовища, яке безперервно розширюється.

 

Дуже хотілося б, щоб дитина в школі не готувалася до життя, а жила ним повноцінно. А тому педагогічному колективу важливо вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою та родиною. Об’єктами виховної роботи є діти, батьки, педагоги, органи місцевого самоврядування, які працюють над запровадженням моніторингу рівня вихованості учнів, формування органів учнівського самоврядування. Провідною ідеєю нашої роботи є слова українського педагога Софії Русової: “Виховання найкращих моральних заповідей і знання попередніх поколінь необхідні для того, щоб із дитини виробилася людина в найкращому значенні слова, найкраще фізично й інтелектуально пристосована до умов життя.”

Із урахуванням “Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти”, “Декларації прав дитини”, “Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти” визначено пріоритетні завдання щодо організації діяльності в позакласний час, а саме:

-       створення умов для соціалізації учнів, утвердження їх як особистостей ;

-       виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу та толерантно ставиться до культурних і національних надбань інших народів;

розвиток творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення;

-       організація виховного простору через діяльність шкільних органів учнівського самоврядування.

Втілюючи у роботу школи визначені пріоритетні завдання, вчительсько- учнівським колективом школи було проведено пізнавально-виховні заходи, літературно-музичні композиції, круглі столи, години спілкування, бесіди, анкетування, диспути, презентації , інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, перегляд кінофільмів, батьківські збори, благодійні ярмарки.

Систему гурткової роботи школи спрямовано на розвиток творчості учнів, їхніх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб щодо реалізації їхньої особистості. Завдання класних керівників - зберегти, збагатити, а також розвинути обдарування дитини.

У 2014-2015 навчальному році в школі працювало 9 гуртків художньо- естетичного та спортивного спрямування. У них займалося 138 учнів, серед них 31 дитина пільгових категорій. 145 учнів нашої школи були задіяні в гуртках художньої самодіяльності при Добромильському будинку школяра .

60 учнів школи займалися в гуртках при будинку “Просвіта” та відвідували музичну школу.

Вагому роль відіграє співпраця з батьками та партнерство з ними. Оскільки ставлення батьків до потреб виховання не є однозначним, класні керівники намагаються відповідно будувати свої взаємини з ними так, щоб допомогти дитині зберегти душевний комфорт за умов сім'ї та школи .

Класний керівник має працювати за таким алгоритмом:

-     відбір відомостей про емоційний мікроклімат сім'ї від учнів і батьків шляхом анкетування;

-     визначення рівня взаємовідносин батьків із учителями за допомогою анкетування;

-     проведення батьківських зборів за різною тематикою;

-     проведення спільних зборів батьків і вчителів з метою окреслення шляхів, які б сприяли вихованню дітей та взаємовідносинам між батьками та вчителями;

-     визначення батьками сприятливих форм і методів виховної роботи з дітьми.

У практичній виховній співпраці з батьками слід використовувати як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи. Класні керівники проводять індивідуальні та групові консультації.

У 2014-2015 н.р. була налагоджена тісна співпраця класних керівників із батьківськими комітетами.

ЗО вересня 2014 року вчительсько-учнівський колектив школи разом із батьками провів благодійну ярмарку на підтримку наших земляків, які беруть участь в АТО. Загальна сума виручених коштів становила 11460 гривень. В акції взяли участь усі класи школи. Виголошуємо подяку батьківському комітету 7-А класу в особі Гриценко О.І. та класному керівнику Босаневич М.Т. за найвищу активність, громадянську позицію та грошовий внесок у розмірі 900 гривень. Друге місце - 6 клас, класний керівник Протасенко Г.В.. Третє місце - 2-А клас, класний керівник Турко О.Ф..

При підтримці та сприянні батьківських комітетів в акції “Милосердя” взяли участь усі учні школи. Серед старшокласників в зону АТО було відправлено посилки до Дня Св. Миколая учнями 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 10, 11-А, 11-Б класів.

До Дня Святого Валентина посилки в зону АТО відправили наступні класи: 8-А, 8-Б, 9-А, 10, 11 -Б класи.

Великодні кошики для воїнів АТО підготували учні наступних класів:

6 клас - дві посилки, 7-А, 7-Б , 8-А та 11-А .

5 березня 2015 року відбулося засідання батьківського комітету, на якому вирішувалося питання активної участі батьків у проведені конкурсів, приурочених творчості Тараса Григоровича Шевченка. Голова батьківського комітету школи Білик Н.Б. спільно із головами батьківських комітетів подбала про відзначення конкурсантів. Кожен учасник конкурсу був нагороджений призом. Переможців чекали грамоти.

При сприянні та підтримці батьківського комітету школи створена алея пам'яті Небесної Сотні.

Випускники 2014-2015 н.р. при матеріальній підтримці батьків подарували для школи жалюзі для одного класу .

Варіантів роботи в системі “вчителі - учні - батьки” чимало, та основа їхня єдина - пошуки конструктивних шляхів взаємовідносин на підставі довіри, взаємоповаги, взаємодопомоги, доброзичливості. Власне, саме таким шляхом необхідно співпрацювати з батьками, виховуючи високорозвинену особистість.

У 2014-2015 н.р. вчительсько-учнівський колектив школи працював над проблемою “Формування духовності школярів, їхньої громадянської зрілості, національної свідомості, ціннісних орієнтацій та моральних рис особистості на сучасному етапі”.

Головна увага приділялася вихованню учнів поваги до держави, її законів, формуванню навичок використання досягнень мистецтва, пізнання природи.

Девіз вересня “ Я патріот і господар Землі”. Основними завданнями даного періоду :

   • виробити в учнів високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання держави та її захисту;

         забезпечити розуміння учнями загальнолюдської та народної моралі щодо навколишнього природного та соціального середовищ;

         виховати у школярів патріотизм, колективізм, свідому дисципліну та організованість;

         забезпечити усвідомлення учнями громадянського обов’язку.

Втілюючи вищезазначені завдання, класними керівниками, вчителями-

предметниками, педагогом-організатором, керівниками гуртків було проведено ряд загальношкільних та класних заходів.

Свято першого шкільного дзвоника було проведено 1.09.2014 року на тему: “Володарює Вересень у школі,

Сурмить “Привіт!” осінній цій порі”, не залишило нікого байдужим.

Воно пройшло на високому професійному рівні. Методист відділу освіти Вероніка Кореновська наголосила, що Добромильська окружна школа успішно розв’язує свої завдання, бо працює в ній команда професіоналів, що впроваджують нові технології навчання і виховання. А головне люблять дітей і володіють мистецтвом зазирнути в їхні душі.

Робота класних керівників, шкільного психолога була спрямована на оформлення шкільної документації. Із 15 по 19 вересня у школі проходив олімпійський тиждень під керівництвом вчителів фізичного виховання.

Із 19 по 22 вересня вчителі та учні школи брали участь у всеукраїнській кампанії “Голуб Миру”.

ЗО вересня було проведено загальношкільний ярмарок на тему:

“В єдності - сила народу”, де вилучені кошти направити в зону АТО. Класними керівниками було проведено пізнавально-виховні години, приурочені:

-         120-річчю від дня народження укр. кінорежисера О.Довженка;

-         Різдву Пресвятої Богородиці;

-         96-річчю від народження видатного педагога В.Сухомлинського;

-         Дню партизанської слави.

 

Жовтень проходив під гаслом “Здорова дитина - багата країна”

Завдання:

       сформувати в підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого та кожної людини;

       допомогти учням набути знань і досвіду, який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки;

       виховувати в учнів особисту культуру здоров'я.

13       жовтня педагог-організатор школи Ковальова М.І. разом з учнівським самоврядуванням підготувала та провела святковий концерт “Хай буде слово вчителя завжди святим і чистим на землі”. Кульмінацією свята був танок “Троянда для вчителя”, який підготувала Марія Ігорівна з учнями 6 класу.

14       жовтня у школі проведено радіолінійку “Героїчна сторінка історії України” приурочену 72 річниці утворення УПА.

17 жовтня була проведена літературно-музична композиція з учнями 10,

8-х, 7-А класів “ Героїчна боротьба УПА - це найважливіша доба історії України”, присвячена 55-річчю від дня вбивства С.Бандери.

На жовтневих канікулах учні 8-Б класу із вчителем хімії Угрин М.Д. провели цікаву екскурсію в інтерактивний музей “Таємна аптека”.

Учителем охорони здоров'я Босаневич М.Т. у 7-х та 8-х класах було оформлено інформаційно-тематичні куточки з питань здорового способу життя.

Класні керівники 1-11 класів провели інформаційні години на тему: “Зроби свій вибір на користь здоров'я”.

Із 20 по 24 жовтня в школі проведений тиждень профілактики шкідливих звичок.

Листопад проходив під девізом “ Я і Закон”

Завдання:

       сформувати в учнів правові почуття, активну позицію у правовій сфері, нетерпиме ставлення до правопорушень;

          виробити у вихованців навички і звички правомірної поведінки;

          подолати у свідомості окремих учнів помилкові погляди та переконання, негативні навички і звички поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Із листопада учні 10 класу під керівництвом вчителя історії Калити І.М. було проведено радіолінійку “ Нам залишиться священним заповітом 18 року листопад!”.

7 листопада під керівництвом вчителя української словесності Протасенко Г.В. було проведено радіолінійку “ Хай цвіте на славу Божу наша українська мова!”, присвячену Дню української писемності та мови”.

11 листопада вокально-інструментальний та інструментальний ансамблі школи взяли участь у фестивалі “ Полегойки, Бойки! Чарівна бойківчанка.”

25 листопада в рамках районного семінару вчителів історії було проведено історичну світлицю “Вивчай і знай свій рідний край”. Кульмінацією світлиці була хореографічна композиція дат історії Добромиля.

27 листопада у школі відбулися два пізнавально-виховні заходи. 7-Б клас під керівництвом класного керівника Гадевич О.І. продемонстрував виховний захід на тему: “Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити”. Учні 3-А класу під керівництвом класного керівника Г.В. Сподарик провели свято “Осіннє золото”.

Класні керівники провели виховні години, приурочені пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

Вчитель образотворчого мистецтва Голубицький О.Й. організував конкурс плакатів та малюнків “Ми та наші права”.

Учителька образотворчого мистецтва Висоцька Л.І. провела конкурс малюнка на тему: “Мої права у кольорах веселки”.

Школа взяла участь у районному огляді-конкурсі на крашу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи.

У грудні вчительський-учнівсько колектив працював під девізом “Я, родина, Україна”.

Завдання:

       долучити учнів до національних традицій українського народу, його культури, національно-етичної обрядовості та звичаїв;

       допомагати учням усвідомити себе як частину української нації;

       засвоїти сімейні, родинні та суспільні цінності.

I            грудня класні керівники провели тематичні-інформаційні голини, приурочені 23-річниці Всеукраїнського референдуму.

З грудня учні 1-А класу під керівництвом класного керівника Мацько О.М. зібрали батьків та вчителів школи, аби представити присутнім свої вміння, талант, здібності ( свято “День народження класу” ).

У рамках роботи з профілактики куріння, наркоманії, алкоголізму, СШДу та ранніх статевих стосунків провести:

-тренінгове заняття на тему: “ВЇЛ-інфекція та СНІД” ( 11 класи);

-виховні години на тему:

7 класи - “Здоров’я і шкідливі звички”

8-      і класи - “Що таке алкоголь і чим він небезпечний””

9-      і класи - “Дим від цигарки шкодить нашому здоров’ю”

10-     і класи - “Правда про наркотики”.

10     грудня учні 6 класу під керівництвом класного керівника Протасенко Г.В. підготували виховний захід “Як вони поживають”.

II         грудня учні З-Б класу під керівництвом класного керівника Гельжинської Г.М. підготували і провели родинне свято “Прийди до серця, Україно, благослови добром мене”.

12     грудня учні 7-А класу під керівництвом класного керівника Босаневич М.Т. провели літературно-музичну композицію “Ми є, були і будем, ми й Вітчизна наша з нами”.

17   грудня учні 5-А класу під керівництвом класного керівника Терлецької С.В. спільно з батьківським комітетом провели свято милосердя “Любий Отче Миколаю, ти до нас прийди із Раю”.

18   грудня учні 8-11 класів провели пізнавально-виховні заходи до дня святого Миколая з учнями 1-4 класів.

19   грудня учні 8-10 класів під керівництвом педагога-організатора школи Ковальової М.І. провели для учнів початкової школи провели літературно- музичну композицію “Святий чудотворець Отець Миколай спішить з подарунком у кожну оселю, щоб були всі діти щасливі й веселі”.

24   грудня учні 2-А класу під керівництвом класного керівника Турко О.Ф. провели дитячий ранок “У містах і села йде зима весела”.

25   грудня учні 11-А та 4-А класів під керівництвом класного керівника Голубець Г.М. привітали вчительство школи з Різдвом Христовим, представивши їхній увазі літературно-музичну композицію “Христос Родився! Славіте”.

У січні місяці вчительсько-учнівський колектив працював під девізом “Ми — честь і гордість школи”

Завдання :

        сформувати творчу особистість, умілого господаря, який володіє професійною майстерністю;

        озброїти школярів відповідними знаннями про сучасну економіку, трудовими навичками та вміннями;

        сформувати в учнів уміння застосувати власні здібності у різних сферах життя.

У рамках місячника було проведено серію пізнавально - виховних заходів, приурочених 106 річниці від дня народження видатного провідника нескореної нації Степана Бандери:

ґ .

-виховні години на тему: “Степан Бандера - видатна постать в історії України XX століття”, які провели класні керівники 5-11 класів;

-написання дослідницьких робіт про життя та діяльність Степана Бандери “Легендарна постать Степана Бандери”, які були написані під керівництвом вчителя історії Калити І.М..

-організація книжкової виставки “Степан Бандера - Провідник української нації-”, організованої бібліотекарем школи Цабак Л.1.

29 січня 2015 року під керівництвом педагога-організатора школи Ковальвої М.І. було проведено радіолінійку, приурочену 97 річниці з Дня битви під Крутами на тему:“Нема любові понад ту, що окропила кров'ю Крути”.

У той же день з ініціативи ГО “Майдан Старосамбірщини” в Добромилі з участю голови Народної Ради Ореста Бонка та районного капелана отця Івана Гальо відбулася патріотична акція “Ми - проти вбивств. Ми за життя”. До участі акції були залучені учні школи під керівництвом Ковальової М.І..

У лютому вчительсько-учнівський колектив школи працював під девізом “Історія Вітчизни - історія майбутнього”

Завдання :

        сформувати духовні цінності українського патріота;

        виховати гордість за минуле і сучасне на прикладі героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини, вшанувати національну пам'ять;

        сформувати психологічну та фізичну готовність молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави;

        підвищити престиж і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби.

13 лютого, в переддень “свята Любові”, було проведено конкурс на кращу декламацію поезії під назвою “Тепло моїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю”. Ідею цього заходу та його втілення завдячуємо педагогу- організатору Ковальовій Марії Ігорівні. Кульмінацією заходу було виконання малюнка-сюжетного полотна - практикантом школи Іваном Поточним в обрамленні драматичної композиції Йоганса Штрауса.

23    лютого радіолінійку до Дня рідної мови підготувала і провела учитель української словесності Моцьо Т.В. з учнями 5-А та 11-А класів на тему: “ Мова - втілення думки”.

24    лютого учні 8-А класу під керівництвом класного керівника Мрачинської О.С. провели виховну годину на тему: “Людина починається з добра”.

У березні вчительсько-учнівський колектив працював під девізом “Я - творча

особистість”

Завдання:

         підвищити рівень художньо-естетичної освіченості та виховання учнів;

         сформувати в молоді естетичні погляди та смаки на основі народної естетики та найкращих надбань цивілізації;

         виробити в учнів уміння власноруч примножувати культурно- мистецькі надбання народу, відчувати та створювати прекрасне в повсякденному житті.

18 березня учні 8-Б класу під керівництвом класного керівника Керницької 1.1. було проведено літературно-музичну композицію “ Світ починається з любові”. Тут ми зустрілися із головними героями заходу: Добротою, Любов'ю. Милосердям, Пам’яттю.

11 березня проходив конкурс на краще читання поезії Т.Г. Шевченка

“ Шевченкове слово у серці мойому, воно - життєдайна джерельна вода”.

Перше місце отримав учень З- А класу Балуш Назарій за читання поезії “Тополя”

( класовод Сподарик Г.В.)

Друге місце - учениця 4-Б класу Кречківська Софія за читання поезії “Чума”

( класовод Гритчак Л.М.)

Третє місце - учень 1-А класу Сваричевський Остап за читання поезії “ Мені тринадцятий минало” (класовод Мацько О.М.).

13 березня проходив конкурс на кращий драматичний уривок за творчістю Т.Г.Шевченка та про Т.Г. Шевченка “... На відстані забуте про безлике і Генія осмислять скорбну путь...”.

Перше місце отримала драматична феєрія “ Жінки в долі Т. Шевченка”, підготувала вчитель української словесності Габрей Л.М..

Друге місце - сценка “ І мене в сім'ї великій”, підготувала вчитель української словесності Моцьо Т.В..

Третє місце - сценка “Розрита могила”, підготувала вчитель української словесності Войтович Л.М..

У квітні місяці вчительсько-учнівський колектив працював під девізом “ Я -

житель планети Земля”

Завдання:

-         сформувати в учнів екологічну культуру, усвідомлення себе частиною природи;

-         виховати почуття єдності з природою та відповідальності за неї як за національне багатство;

-         залучити вихованців до активної екології, природоохоронної діяльності.

2 квітня в актовому залі школи відбулася конференція на тему: “ Андрей Шептицький - апостол національної та релігійної єдності”, яку підготувала вчитель історії Калита І.М. з учнями 10 класу. На завершення глядачам (учням 5- х, 7-х, 8-х класів) було продемонстровано фільм “Владика Андрей”.

9 квітня 2015 року відбулося святкове привітання з нагоди Великодніх свят

“ Тільки тобою святиться цей світ”, який підготувала вчитель християнської етики Нуньо О.М. з учнями 5-А, 8-Б, 9-А класів. Окрасою дійства була сценка “ Чотири свічки”.

22 квітня класний керівник 9-А класу Паберівська М.В. провела літературно- музичну композицію на тему “ Україно, мій духмяний дивоцвіт, через терни йдем до волі сотні літ”. Захід був приурочений сучасним військовим подіям в зоні АТО.

27 квітня 2015 року учнями 8-Б класу було проведено під керівництвом педагога-організатора Ковальової М.І. радіолінійку, приурочену трагічній річниці

Чорнобиля під назвою “Чорних дат у людства немало. Найстрашніше, що усіх спіткало, - вибух на Чорнобильській АЕС”.

29 квітня в актовому залі школи відбулася конференція на тему: “Не рік, а криваве клеймо - 33...”, яку підготувала вчитель історії Іванна Миколаївна Калита з учнями 10 класу.

У рамках відзначення Всесвітнього дня здоров'я було проведено класними

керівниками:

а)  бесіди з учнями на теми:

-“Не засмічуй душі і тіла” ( проблеми куріння 5 -7 класи)

-“Зроби добру справу, щоб серце співало” (8-9 класи)

-“Шкідливі узалежнення: шляхи профілактики і подолання” (10-11 класи)

б)  виховні години на тему: “Острів здоров’я - дитинства край, завжди для себе його відкривай!”

У травні місяці вчительсько-учнівський колектив працював під девізом

“Вічна слава Героям! Ми низько вклоняємося їм”

Завдання :

-         виховати в учнів почуття обов’язку, поваги та вдячності до захисників та патріотів Вітчизни;

-         розвинути пізнавальну активність учнів;

-         сформувати свідоме доброзичливе ставлення та повагу до патріотів Батьківщини та до їхніх справ.

8 травня учні 4-Б класу під керівництвом класного керівника Гритчак Л.М. провели виховний захід “Мова наша солов’їна”.

13 травня учні 9-Б класу під керівництвом класного керівника Войтович Л.М провели родинне свято “Ми вдячні Богові за маму”. Кульмінацією свята була інсценізація “Рахунок для мами”.<

2015 – 2016 навчальний рік

Звіт про проведену виховну роботу у школі протягом 2015-2016 навчального року:
ПЕРЕГЛЯНУТИ