У даному розділі учні зможуть отримати додаткові навчальні матеріали, переглянути навчальні, інформаційні та цікаві відеосюжети, завантажити практичні завдання, ознайомитись із переліком тем для вивчення у школі та багато іншого. Інформація постійно оновлюється.


Інформацію з розділу можуть вільно використовувати учні Добромильської ЗСШ Степана Бандери. Для сторонніх читачі сайту використання матеріалів можливе лише з дозволу автора.


Шкільний курс інформатики на 2017-2018 навчальний рік та допоміжні матеріали до тем
Клас
Навчальний рівень
Теми
Допоміжні матеріали, файли-заготовки
5 1 год/тиждень
1. Інформаційні процеси та системи;
2. Мережеві технології;
3. Алгоритми та програми;
4. Опрацювання текстових даних.
р. 1 "Операції над об'єктами файлової системи";
Пр. 4 "Робота із зображеннями та таблицями"(мал.1, мал.2, мал.3);
Презентація "Алгоритми з розгалуженнями"
6 1 год/тиждень 1. Комп'ютерна графіка;
2. Комп'ютерні презентації;
3. Алгоритми та програми.
Файли-заготовки (1,2,4,5)
 
 7 1 год/тиждень 1. Електронне листування;
2. Моделювання;
3. Алгоритми з повтореннями і розгалуженням;
4. Табличний процесор;
5. Розв'язування компетентнісних задач;
6. Виконання індивідуальних завдань проектів.
 Файли-заготовки (4 тема)
 8 2 год/тиждень 1. Кодування даних;
2. Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера;
3. Опрацювання текстових даних;
4. Опрацювання об'єктів мультимедія;
5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування;
6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами;
7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора;
8. Розв'язування компетентнісних задач;
9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика".
 
 9 2 год/тиждень
1. Інформаційні технології у суспільстві;
2. Мережеві технології;
3. Комп'ютерні презентації;
4. Основи інформаційної безпеки;
5. Комп'ютерне моделювання;
6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання;
7. Комп'ютерні публікації;
8. Комп'ютерна графіка;
9. Створення персонального навчального середовища;
10. Розв'зування компетентнісних задач;
11. Виконання колективного навчального проекту.
архітектура комп'ютера (презентація - 3 слайди)
10
Стандарт
(1 год/тиждень)
1. Текстовий процесор;
2. Комп'ютерні презентації та публікації;
3. Обробка мультимедійних даних;
4. Служби Інтернету;
5. Інформаційні технології у навчанні.
 
10
Академічний
(1 год/тиждень)
1. Текстовий процесор;
2. Комп'ютерні презентації та публікації;
3. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях;
4. Служби Інтернету;
5. Інформаційні технології у навчанні.
 
11 Стандарт
(1 год/тиждень)
1. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях;
2. Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації;
3. Бази даних. СКБД;
4. Інформаційні технології. Автоматизоване створення і публікація веб-ресурсів.
зв'язок "один-до-одного" (теорія баз даних)
11 Академічний
(2 год/тиждень)
1. Інформаційні технології в навчанні;
2. Основи алгоритмізації та програмування;
3. Бази даних. Системи управління базами даних;
4. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації
 

Гурток з програмування (планування та матеріали)
№ заняття
Тема Теорія
Практикум
1
Алгоритм та його властивості
презентація
 
2 Базові алгоритмічні структури.
Типи алгоритмів
3 Лінійні алгоритми.
Поняття змінної. Опис стандартних типів змінних.
Арифметичні операції.
Вступ у мову Pascal (презентація);

Завдання для виконання
4 Оператор присвоєння. Можливості введення та виведення даних
 5
Алгоритми з розгалуженнями.
Логічні вирази та логіні операції. 
Таблиці істинності
 презентація теорії

презентація класичних алгоритмів задач на розгалуження (вибір більшого з двох та трьохчисел, впорядкування трьох чисел)

 
6 Оператор розгалуження. Створення і реалізація програм з розгалуженнями  
7 Класичні алгоритми задач з розгалуженнями  
8 Алгоритми з повтореннями презентація  
9
Класичні алгоритми циклічних задач
 презентація класичних циклічних алгоритмів (знаходження суми та добутку ряду чисел, поєднання циклу та розгалуження)  
 10 Масиви
   
11 Комбінаторика Шпаргалка  
Підручники Середовища програмування Примітка
Керівництво Free Pascal(Michaël Van Canneyt, 2015, ENG)
Керівництво Free Pascal (Е. Р. Алексеев, 2010,RU)

 Free Pascal (офіційний сайт завантаження, 32.9 MB) (версія 2017)
або
Turbo Pascal 7.0 (середовище)
Встановлення Turbo Pascal на Windows XP (презентація);
Встановлення Turbo Pascal на Windows 7, 8 (презентація).
У середовищі FP можуть виникати помилки під час збереження файлів. Лікується додаванням папки FP у виключення антивіруса!
Також для зміни розміру екрана та робочого каталогу використовуємо праву клавішу миші на ярлику FP на робочому столі.
Turbo Pascal вже не рекомендую встановлювати. Це ретро. Хоча дуже файно працює.

За посиланням (http://algotester.com/uk) знаходиться сайт для проходження олімпіади 2014-15 н. р. з інформатики. Попоробуте на ньому зареєструватись і розв'язати прості задачі.


Теми індивідуальних завдань
Клас
Теми завдань
Примітки
9 1. Інформатика. Інформаційні процеси (навести 2-3 приклади);
2. Інформація. Властивості інформації (навести 2-3 приклади);
3. Процесор та його параметри;
4. Внутрішня пам'ять комп'ютера;
5. Зовнішня пам'ять комп'ютера;
6. Пристрої введення інформації;
7. Пристрої виведення інформації.
Перелік питань на контрольну роботу
9
1. Перші пристрої, призначені для обчислень (дощечки, шнурки з вузликами, рахівниці тощо);
2. Характеристика ЕОМ першого покоління (+характеристика одної машини);
3. Характеристика ЕОМ другого покоління (+характеристика одної машини);
4. Характеристика ЕОМ третього покоління (+характеристика одної машини);
5. Характеристика ЕОМ четвертого покоління (+характеристика одної машини);
6. П'яте покоління ЕОМ?;
7. Перша жінка-програміст (дочка Байрона);
8. Сфери застосування інформаційних технологій;
9. Механічні машини для лічби (+загальна характеристика одної з них);
10. Історія інформатики як науки;
11. Розвиток інформаційних технологій в Україні (особистості, головні події);
12. Санітарні норми роботи із сучасними комп'ютерами. Комп'ютерна залежність;
13. Методи сліпого друку;
14. Суперкомп'ютери (+загальний опис одного з них).
Завданння оформлюємо
 в електронному варіанті
(не роздруковувати!!!).
Розмір роботи не більше
5-6 аркушів.


Матеріали індивідуальних завдань можна надсилати  на адресу:
school_dobromylРАВЛИКukr.net
11-А 1. Короткий огляд електронних таблиць (відмінних від Excel)
2. Друк в Excel
3. Застосування логічних функцій
4. Функції для роботи з текстом
5. Функції для роботи з датою та часом
6. Функції перегляду та пошуку значень
7. Функції для роботи з базами даних
8. Використання формул для роботи з масивами даних (матрицями)
9. Створення діаграм і робота із зображеннями
10. Умовне форматування
11. Числові формати Excel
12. Зведені таблиці
13. Розв'язування задач на підбір параметра
14. Записування макросів в Excel
15. Що нового в Excel 2013?

Додатково:
1. Історія розробки електронних таблиць;
2. Консолідація даних в ЕТ;
3. Застосування ЕТ для розв'язування задач із шкільних предметів;
4. Робота з розширеним фільтром.
Робота оформлюєть у текстовому редакторі
MS Word, OO Writer або іншій доступній програмі.

Загальні вимоги до документа: шрифт - Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал - 1,5; поля:
ліве - 2,5 см, праве, нижнє, верхнє - 1,5 см;
нумерація сторінок - довільна.
Обов'язковий титульний аркуш та висновки.

Обсяг роботи не більше 6-7 сторінок.

Обов'язкове зазначення використаних інформаційних джерел.

Оцінювання відбуватиметься за наступним критерієм:
Зміст роботи (теорія) - 6 балів;
Наявність прикладів - 4 бали;
Оформлення - 2 бали.

Завданння оформлюємо
 в електронному варіанті
(не роздруковувати!!!).

Матеріали індивідуальних завдань можна надсилати  на адресу:
school_dobromylРАВЛИКukr.net
10-А 1. Короткий огляд текстових процесорів (відмінних від Word);
2. Створення та використання стилів у MS Word;
3. Робота із режимом структури. Автоматичне створення змісту;
4. Закладки, перехресні посилання, гіперпосилання, виноски, примітки;
5. Створення та використання шаблонів документа;
6. Підготовка документів з використанням злиття;
7. Записування макросів;
8. Використання форм у документах Word;
9. Створення списку зображень, таблиць, діаграм у Word;
10. Формування предметного покажчика;
11. Робота з полями Word;
12. Поняття шрифта та коротка характеристика основних шрифтів;
13. Що нового у Word 2013?

Додатково:
1. Робота із зображеннями у Word;
2. Робота із діаграмами у Word;
3. Робота з таблицями та використання формул.
Робота оформлюєть у текстовому редакторі
MS Word, OO Writer або іншій доступній програмі.

Загальні вимоги до документа: шрифт - Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал - 1,5; поля:
ліве - 2,5 см, праве, нижнє, верхнє - 1,5 см;
нумерація сторінок - довільна.
Обов'язковий титульний аркуш та висновки.

Обсяг роботи не більше 6-7 сторінок.

Обов'язкове зазначення використаних інформаційних джерел.

Оцінювання відбуватиметься за наступним критерієм:
Зміст роботи (теорія) - 6 балів;
Наявність прикладів - 4 бали;
Оформлення - 2 бали.

Завданння оформлюємо  в електронному варіанті
(не роздруковувати!!!).

Матеріали індивідуальних завдань можна надсилати  на адресу:
school_dobromylРАВЛИКukr.net

Практичні роботи, додаткові завдання
Клас
Опис Посилання
Примітки
6 Практична робота "Використання змінних в Scratch.
Вчимо кота додавати числа"
Завантажити Створення проекту з простим обчисленням
6 Практична робота
"Формування зображень. Робота із шарами"
Завантажити  
10
Практична робота "Автоматизація роботи у Word"
Завантажити
Розгляд усіх засобів автоматизації роботи
у Word 2003.
В архіві теоретичний матеріал + тексти для виконання практичних завдань
10
Практична робота "Робота із формами та полями"
Завантажити
Створення простої анкети
10
Практична робота "Створення та запуск макросів"
Завантажити (версія 2003)
Завантажити
(версія 2007-2016)

Розробка макросу для створення титульної сторінки + додаткові завдання
10 Практична робота "Використання логічних функцій" Завантажити Побудова логічних фукнцій в ЕТ Excel
10 Практична робота "Введення математичних формул та виразів у текстових документах Word" Завантажити
Робота з простими та складними формулами у MS Word
10 Підсумкова робота для перевірки знань та умінь (10-Б) Завантажити Форматування символів та абзаців, вставлення таблиць, формул, колонтитулів, робота із зображеннями
10 Підсумкова робота для перевірки знань та умінь з теми "Текстовий редактор Word" 2014 Завантажити (.pdf)
Завантажити (.docx)
 Робота із списками, зображеннями. Створення об'єктів WordArt. Форматування стилями. Автоматичне створення змісту. Запис макросу
10 Практична робота "Вставка у документ графічних зображень" Завантажити
Робота з автофігурами, малюнками, об'єктами WordArt
10 Практична робота "Використання стилів у текстових документах" Завантажити
Створення та застосування стилів
11
Практична робота "Створення та налаштування діаграм"
Завантажити
Практичне завдання по побудові діаграм в MS Excel
11 Практична робота "Опрацювання табличної інформації за допомогою логічних функцій" Завантажити Реалізація розв'язування простої розрахункової задачі за допомогою логічних функцій
11 Комплексна практична робота* Завантажити Підвищений рівень складності
9 Практична робота №1 "Знайомство з Inkscape" Завантажити Інші практичні роботи (рос. мовою) можна знайти за посиланням http://inkscape.paint-net.ru/?id=3
9 Практична робота №2
"Створення та редагування простих фігур"
Завантажити  
9 Практична робота №3
"Малювання більярдної кулі"
Завантажити  

Корисні посилання
Клас
Опис Посилання
 Автор Примітки
1 Від 8
 Відеосюжет виготовлення процесорів
http://www.youtube.com/watch?v=ScQfvDyDC0g
 Discovery
(посилання на Вікіпедію)
 Озвучення рос. мовою
2
Від 8
Відеосюжет взаємодії ЦП, ОП, кеш-пам'яті та жорсткого диску комп'ютера
http://www.youtube.com/watch?v=zVFZRgy6QBs
 Чип и Dип
(посилання на сайт компанії)
 Озвучення рос. мовою
3
Від 9
Соціальна реклама. Безпека в Інтернеті
http://www.youtube.com/watch?v=QCbmGa2EWHw
Онляндія
(посилання на сайт)
 -
4 - Мультиплікаційний ролик про безпеку роботи в Інтернеті http://www.youtube.com/watch?v=MfTGJJmDP50 Онляндія
(посилання на сайт)
Поради батькам
5 - Тривимірні друкарки (принтери) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pX1cO2XhMrg Arthur Sacek
(посилання на сторінку автора)
Цікаво усім